13 december 12 - 13:06

13 december 12 - 13:06

03 dec 2018 - Jan

13 december 12 - 13:06

Pensioen Alarm

Lokaal FNV IJmond vraagt aandacht voor een gezamenlijke actie door de Nederlandse Politiebond (NPB) en FNV Havens voor een sociale AOW

Vakbondsleden bij de Nederlandse Politie Bond en FNV-Havens in Rotterdam nemen het voortouw in nieuw FNV-offensief voor een goed pensioen – kwestie van fatsoen. Op donderdag 13 december komen zij samen in Rotterdam in actie voor een sociale AOW, bevroren op 66 jaar. Mensen in zware beroepen willen en kùnnen niet doorwerken tot hun 68e en willen eerder kunnen stoppen met werk, zonder daarvoor financieel te worden gestraft. Tussen 12 – 13:06 uur komen zij daarvoor 66 minuten in actie op een manifestatie op de Maasvlakte bij Rotterdam.

Een AOW op 66 jaar of eerder is één van de struikelpunten die het overleg over de vernieuwing van het pensioenstelsel deed klappen, op de weigering van het kabinet om de bonden meerjarig tegemoet te komen op hun eisen. NPB-voorzitter Jan Struijs: 'Minister Koolmees heeft zich bereid verklaard de verhoging te vertragen, maar dat is niet voldoende. Alleen met een AOW-gerechtigde leeftijd van 66 of 65 jaar is het voor werkgevers en bonden financieel haalbaar om in cao's regelingen af te spreken om mensen eerder te laten uitstromen dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Wie al vroeg in dienst komt, moet volgens ons ook wat vroeger kunnen stoppen. Daarvoor is dus nog een verdergaande politieke ommezwaai nodig, namelijk het opheffen van de huidige fiscale boete op vroegpensioen.'

Om de actie van de politiebonden en de havenarbeiders kracht bij te zetten zullen leden van Lokaal FNV IJmond eveneens op donderdag 13 december, tussen 12 en 13:06 uur in bij de haven van IJmuiden aan de Trawlerkade (ter hoogte van nr. 92 - het voormalig vakbondscentrum van de IJmuider Federatie) demonstratief aandacht vragen voor een goed pensioen – kwestie van fatsoen! Met een spandoek, flyers en een megafoon.

In de ochtendspits tussen 6:30 en 8:00 uur worden flyers uitgedeeld op het station Beverwijk NS.

Voor meer informatie en aanmelding:

Jan Müter - 06 29601920 - janmuter@hotmail.com

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

2 reacties

Jan Cleton schreef op 04-12-2018

Iets meer info graag. Wat gaat er waar gebeuren?

fred schreef op 11-12-2018

Is weinig ruchtbaarheid aan gegeven ,ook niets gehoord of gezien bij Tatasteel maar ik zal er natuurlijk zijn. Ik heb notabene zelf moeten zoeken omdat ik het gerucht hoorde dat er ook in IJmuiden iets zou zijn