FNV stelt Tata-Steel IJmuiden ultimatum

23 jan 2018 - Jan

FNV stelt Tata-Steel IJmuiden ultimatum

Na de succesvolle protest-bijeenkomt in Velsen-Noord tegen de voortdurende onduidelijkheid over de realisatie van de fusie-plannen van Tata-Steel met Thyssen-Krupp, stelt de FNV de directie in IJmuiden op 11 januari 2018 alsnog een ultimatum. Dat is opmerkelijk, want die zelfde directie stelde, ten overstaande van 3,500 medewerkers, de inzet van de bond volledig te onderschrijven en bij de directie in India onder de aandacht te zullen brengen. Echter, ondanks deze lippendienst van de IJmuidense directie, blijft het weken stil. Dat kan je als vakbond niet over je kant laten gaan, zeker wanneer het perspectief van meer dan 2.000 collegae door de fusieplannen ernstig wordt ondergraven. Het ultimatum aan de directie is ook een serieuze aanloop naar een zogeheten 3/4 vergadering, ofwel een aanzegging tot een besluit van de vakbondsleden om onder voorwaarden te gaan staken. 

FNV en OR brengen in het actuele kader een nieuwsbrief uit om de achterban te informeren. Lokaal FNV IJmond zet die berichten door aan haar achterban in de IJmond-gemeenten.

 

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

 

 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht