Veel belangstelling voor 2e lezing over de geschiedenis van de vakbeweging in de IJmond

Veel belangstelling voor 2e lezing over de geschiedenis van de vakbeweging in de IJmond

19 okt 2017 - Jan

Veel belangstelling voor 2e lezing over de geschiedenis van de vakbeweging in de IJmond

Dinsdag 17 oktober j.l. was andermaal een grote opkomst voor de 2e lezing van Sjaak van der Velden over de geschiedenis van de vakbeweging en de sociale strijd in de IJmond. Ditmaal waren we te gast in het fraaie en toepasselijke Zee en Havenmuseum aan de Havenkade in IJmuiden. Ook de volgende bijeenkomsten zullen daar plaats vinden.undefined

Direct na de verschrikkingen van de 1e Wereldoorlog was een revolutionaire stemming bijna algemeen in Europa. Het failliet van de imperialistische staten en hun politiek was duidelijk en velen putten hoop uit de ontwikkelingen in Rusland. Tegen die achtergrond nam de organisatiegraad in grote sprongen toe, alsmede de bereidheid om de eisen kracht bij te zetten met acties en stakingen. Dan blijken zaken als de 8-urige werkdag en het algemeen kiesrecht opeens wèl mogelijk.

undefinedundefined

Juist in IJmuiden bleef het NAS, de syndicale vakbond, lange tijd groot en sterk. Later gingen de vissers over in de IJmuider Federatie en sloten ook zij zich bij het NVV aan. Ook waren christelijke en (zelfs ook oud) katholieke vakbonden actief. Bij de Hoogovens bestond in de eerste jaren tijdelijk een zelfstandige bedrijfsbond. Die danste overigens niet altijd naar de pijpen van de directie. 

undefined

De gevolgen van de crisis zijn enorm, vooral voor hen die werkloos raken en wel twee maal per dag moeten stempelen voor de steun. De afnemende handel in vis is voor de reders aanleiding om fors te snijden in de lonen van het personeel. In 1933 ontketenen de vissers daarop de langste staking uit de Nederlandse geschiedenis, die helaas toch wordt verloren. Voorwaar een knap staaltje van solidariteit. 

undefined

Ondertussen steekt het fascisme de kop op. Eerst in landen als Italië, Duitsland en Spanje. Ook in IJmuiden raken vakbondsleden regelmatig slaags met het NSB-tuig, dat geregeld door de reders wordt ingezet om stakingen te breken of de vakbonden en de arbeiders een loer te draaien. Het ontgaat de vakbondsleden niet dat Hitler in Duitsland als eerste de aanval inzet op de communisten, socialisten en vakbondsbestuurders. 

 undefined

Verschillende jonge arbeiders uit de IJmond besluiten daarom om zich aan te sluiten bij de strijd tegen het fascisme in Spanje. Daarover en over de strijd tegen het fascisme tijdens de bezetting in Nederland komen we 21 november te spreken. Dan spreekt Erik Gerritsma. 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht