Lokaal FNV IJmond vraagt aandacht voor echte banen en een menswaardige samenleving

06 sep 2017 - Jan

Lokaal FNV IJmond vraagt aandacht voor echte banen en een menswaardige samenleving

In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft het bestuur van Lokaal FNV IJmond bij de politieke partijen in Heemskerk, Beverwijk en Velsen, aandacht gevraagd voor het FNV 10-punten plan voor gemeenten. Wij hopen dat de politieke partijen inspiratie kunnen putten uit ons FNV 10-puntenplan voor invulling van hun verkiezingsprogramma.

Daarbij hebben wij ons lokale netwerk gepresenteerd als de nieuwe loot aan de vernieuwde vakbond – FNV in Beweging, dat lokaal de belangen wil behartigen van de ruim 10.000 in de IJmond (Heemskerk, Beverwijk en Velsen) woonachtige FNV-leden. U kunt van ons verwachten dat wij de verrichtingen van de gemeenten nauwgezet en kritisch zullen volgen – vooral voor die thema’s die raken aan het sociaal domein, de WMO, Werk en Inkomen, maar ook het milieu, wonen en al de publieke voorzieningen, hebben onze belangstelling. Gemeenten hebben, naar wij menen, een voorbeeldfunctie om te voorzien in echte banen en bestaanszekerheid een halt toe te roepen aan de verdere flexibilisering.

Later dit jaar of begin 2018 zal ons netwerk een verkiezingsdebat organiseren. 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht