Duik in de geschiedenis van de vakbeweging en de sociale strijd in de IJmond

Duik in de geschiedenis van de vakbeweging en de sociale strijd in de IJmond

05 jun 2017 - Jan

Duik in de geschiedenis van de vakbeweging en de sociale strijd in de IJmond

Lokaal FNV IJmond start in september een serie ‘ontmoetingen met de geschiedenis van de vakbeweging en de sociale strijd in en rond de IJmond’. Op zes achtereenvolgende bijeenkomsten belichten we perioden waarin arbeiders vorm en inhoud gaven aan de onderlinge solidariteit en de strijd voor bestaanszekerheid en tegen de knechting en uitbuiting.

undefined

Beginnend met de aanleg van het Noordzeekanaal vanaf 1865, de visserij en de start van de industrialisatie, volgen we het begin van de vakbeweging door naar de grote visserijstaking in de dertiger jaren. We staan stil bij de strijd tegen het fascisme, internationaal in Spanje en het verzet tegen de bezetting door de Nazi’s en de vervolging van de Joden in Nederland. Voor de periode na de WOII belichten we de situatie bij de Hoogovens, die in veel opzichten van grote invloed was op de gehele vakbeweging in Nederland. Aansluitend bespreken we de ‘witte woede’, ofwel de strijd van en in de thuiszorg voor bestaanszekerheid en goede zorg, waarvan de aftrap in Haarlem en de IJmond werd gegeven in 2011. Tenslotte wisselen we met Tuur Elzinga, lid van het dagelijks bestuur van de FNV, van gedachten over de koers van de FNV en de invulling van het lokale vakbondswerk.

 

Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe, kosten en aanmelding:

  • Lokaal FNV IJmond.
  • 6 ontmoetingen met de (geschiedenis) van de vakbeweging in de IJmond.
  • Let op! Nieuwe locatie! Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55, IJmuiden.

  • september, oktober, november ‘17, februari, maart en april 2018.
  • Aanvang: 19:30 uur. Zaal open: 19:00 uur.
  • Zicht krijgen op de verworvenheden van de vakbeweging en lering te trekken uit de lokale vakbondsgeschiedenis voor de opbouw en vernieuwing van de vakbeweging anno 2017 en 2018 in de strijd voor èchte banen, voor bestaanszekerheid en democratie – tegen de (doorgeslagen) flexibilisering. Kennis maken met andere belangstellenden.
  • Inleidingen en presentaties van gerenommeerde vakbondshistorici en betrokkenen als Sjaak van der Velden (19 september en 17 oktober), Erik Gerritsma (21 november), Jan Berghuis (20 februari), Maureen van der Pligt (13 maart) en Tuur Elzinga (17 april).
  • Voor belangstellenden wordt een reader samengesteld.
  • Aanmelding: meldt u aan met een mailtje aan coördinator van deze historische vakbondsontmoetingen: janmuter@hotmail.com of bel: 06 29601920.
  • Kosten deelname: geen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht