Stop Werken zonder loon

Van 11 juni 2018 19:30 tot 11 juni 2018 21:30

Stop Werken zonder loon

Het ook op deze website aangekondigde Lokaal FNV verkiezingsdebat op 6 maart jl. heeft om trieste redenen geen doorgang gevonden.

Lokaal FNV IJmond gaat evenwel toch graag in discussie met nieuw gekozen leden uit de gemeenteraad van Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

Het eerste onderwerp van gesprek is de Participatiewet. 

undefined

Door de Participatiewet dreigen veel mensen met een (verstandelijke) beperking achter de geraniums te belanden. De afbouw van de beschermde WSW arbeidsplaatsen voor werk bij particuliere bedrijven blijkt na jaren een volslagen mislukking. De plannen voor een loondispensatie om de bereidheid bij bedrijven te vergroten om werknemers met een (verstandelijke) beperking in dienst te nemen, brengt de betrokken werknemers alleen maar verder van huis, zelfs als zij al werk vinden.  Zij mogen straks onder het wettelijk minimum-loon worden betaald. En voor een aanvulling tot het sociale minimum van hun inkomen raken zij aangewezen op de bijstand van gemeenten. Koos Kemp, ondersteuner van veel betrokken werkers en leden van het ISP en de Cliëntenbond ggz leggen hun ervaring op tafel. Toeleiding naar werk betekent in de praktijk dikwijls een tewerkstelling zonder loon. Werkzoekenden, ook zij met een lange staat van dienst, moeten dikwijls ‘werkervaring’ op doen en worden tewerk gesteld bij tal van particuliere ondernemingen, waaronder postbedrijven en ook kringloopwinkels. Uitzicht op een vast dienstverband is er meestal helemaal niet. Déjo Overdijk, FNV bestuurder, betrokken bij de campagne Stop Werken zonder loon, en Wil Zijlstra, voormalig lid van de cliëntenraad Velsen leggen ook hun ervaring op tafel.

De discussie en gedachtewisseling met de vertegenwoordigers uit de lokale politiek is openbaar. Belangstellenden hebben uiteraard ook hun inbreng en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Datum: maandag 11 juni, aanvang: 19:30 (inloop 19:00 uur). Plaats: Zalencentrum Velserduin,  Velserduinplein 3, 1971 BR IJmuiden.

 

 Iedereen is welkom. Meld je aan via joophollander@ziggo.nl

Deel deze Activiteit