Druk bezochte nieuwjaarsreceptie op 25 januari

03 feb 2019 - webredacteur

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie op 25 januari

Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie Lokaal FNV Heerenveen 25 januari 2019.

Voorzitter Jan Elsinga onderstreepte de positie van het nieuwe FNV Vakbondshuis aan de Koornbeursweg 32 – 36 te Heerenveen dat op 17 februari 2018 feestelijk werd geopend.

Vandaar uit vinden veel activiteiten vanuit het sociale FNV – beleid plaats met bijeen- komsten en acties. Zo ook rond de gemeenteraadsverkiezingen waarbij aangedrongen is bij de diverse politiek partijen om zoveel mogelijk onderdelen uit het zgn. FNV 10-punten plan op te nemen in het verkiezingsprogramma.

Verder wees hij op de pensioenacties en de belangenbehartiging en ondersteuning van de ruim 5000 Heerenveense leden, zoals de Belastingservice , maar ook op de inzet vanuit de FNV – sectoren voor behoud van goede zorg- en een passende uitvoering van het WMO-beleid door de gemeente.

Vakbondsbestuurder Edwin Kuiper schetste de groei en de vooruitgang van de FNV in het laatste halfjaar van 2018, waarbij de vele successen helaas nog te vaak moeten worden afgedwongen met stakingen en het voeren van acties. Met name in de sector Metaal worden er harde acties gevoerd om een fatsoenlijke CAO af te dwingen.

Dat het goed gaat met de economie is vooral te danken aan de inzet van duizenden werknemers. Zij vragen dan ook terecht een eerlijke loonsverhogingen en een goede CAO en vooral ook vaste banen, thema’s die de FNV voor haar leden hoog in het vaandel heeft staan.

Kuipers onderstreept zijn betoog met een aantal voorbeelden van geslaagde FNV acties, zoals de CAO in de motorvoertuigen, waar de BOVAG onder druk van de FNV een goede CAO  kon afspreken. Ook was er succes in het streekvervoer, waar acties van FNV leden bijgedragen hebben aan een goede CAO. Daarnaast waren er o.a. acties in de jeugdzorg, ziekenhuizen, luchtvervoer, Schiphol en bij Post.nl.   Deze week werd de FNV in het gelijk gesteld dor de rechter in het conflict met Jumbo. Hier was sprake van het staking breken m.b.v. uitzendbureaus. De laatste genoemde zijn hiervoor veroordeeld. Goed dat hier een precedent wordt gesteld door de rechter.

De FNV doet er toe! We zitten aan verschillende landelijke tafels. Zoals bij het pensioenakkoord, waar wij uiteraard een prominente stem hebben, maar ook recentelijk aanwezig bij het klimaatakkoord, waar wij onze stem hebben laten gelden door op te komen voor de werknemers. Ook in de pers zijn wij nadrukkelijk aanwezig als instituut. Uiteraard kan het altijd beter, maar de FNV doet er toe!

Ook op het lokale niveau in Heerenveen-Opsterland is de FNV nadrukkelijk aanwezig! Actieve vakbondsmensen die in en rondom het vakbondshuis in Heerenveen de FNV goed op de kaart zetten! Veel vrijwilligers doen hier hun werk. Maar ook buiten het vakbondshuis is er sprake van veel inzet van de FNV’ers.

Namens de FNV. Iedereen bedankt voor de inzet en een strijdbaar 2019 toegewenst!

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht