Uitnodiging

07 apr 2017 - redacteur

Uitnodiging

UITNODIGING SPECIALE NETWERKVERGADERING MET BESTUURSVERKIEZINGEN 20 APRIL 2017

 
FNV logo
Lokaal FNV Heerenveen-Opsterland  31 maart 2017
 
#
UITNODIGING SPECIALE NETWERKVERGADERING MET BESTUURSVERKIEZINGEN
20 APRIL 2017


Onder verwijzing naar de, begin deze maand, verschenen Nieuwsbrief nodigen wij u uit tot het bijwonen van de, daarin aangekondigde, bijeenkomst waarin onder meer de bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden. 

Deze zal worden gehouden in de 

Menniste Werkplaats, Kerkstraat 36 te Heerenveen.

en wel op donderdag 20 april 2017 van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vooraf nog even het volgende. Tot voor kort was de inzet van Lokaal Heerenveen uitsluitend gericht op het behartigen van de belangen van leden binnen de gemeentegrenzen van Heerenveen. Dat past prima bij hetgeen de FNV voor ogen heeft. Lokaal waar dat kan. 

Echter is de Nieuwsbrief ook verzonden aan de FNV-leden woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Opsterland. Daar zijn nogal wat verbaasde reacties op gevolgd. 

Begrijpelijk maar wel verklaarbaar. Tot nu toe is de FNV er niet in geslaagd om binnen Opsterland een netwerk op te richten. Om ook in die gemeente de belangen van hun leden op lokaal niveau te kunnen behartigen, waaronder de organisatie van bijvoorbeeld de huldiging van hun jubilarissen, heeft zij besloten een beroep te doen op het (voorlopig) bestuur van Lokaal FNV Heerenveen. Zo is de adspirant -status voor dat netwerk qua grondgebied verruimd.
In het verlengde daarvan is ook een naamswijziging aangebracht te weten die in LOKAAL FNV HEERENVEEN – OPSTERLAND.

Agenda voor 20 april 

Deze zal voornamelijk in het teken staan van de bestuursverkiezingen.
  
 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht