Lokaal FNV Heerenveen werkgroep WMO

08 jan 2017 - redacteur

Lokaal FNV Heerenveen werkgroep WMO

 De instelling van de werkgroep is van belang om maximale beïnvloeding van het WMO beleid in de gemeente Heerenveen vorm te geven, zodanig dat iedere inwoner die dat nodig heeft gebruik kan maken van goede zorg. De WMO werkgroep werkt aan een plan van aanpak; punten daarin zijn; - Wat moeten we weten, onderzoek; werkwijze regelgeving en beleid in de gemeente Heerenveen. - Waarop willen we invloed; vormgeving gemeentebeleid en uitvoering, wat gaat goed en wat kan beter. - Wanneer willen we invloed uitoefenen; bij de jaarlijkse vaststelling gemeente begroting, bij de 4-jaarlijkse vaststelling collegeprogramma (gemeentelijk regeerakkoord), bij de vaststelling van de verkiezingsprogramma’s van 2018-2022 van de deelnemende politieke partijen binnen de gemeente Heerenveen. - Met wie gaan we dat doen; vanuit netwerk Lokaal FNV Heerenveen en andere organisaties in de gemeente Heerenveen (ouderenbonden, de Barones, kerken enz.) - Hoe gaan we invloed uitoefenen; met FNV bijeenkomsten, persberichten, oproepen leden en niet-leden contact te zoeken bij problemen en/of ondersteuning, overleg en gesprekken. Kortom Lokaal FNV Heerenveen weet waarover ze praat en wat nodig is. Onder de 6000 Heerenveense FNV leden zijn er zowel cliënten als zorgmedewerkers, dus de maximale kennis hebben we in huis.

Inlichtingen; Joop van den Berg (FNV Senioren ) Tel 0513-628487

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht