Kamer bevraagt minister over thuiszorg Groningen

Kamer bevraagt minister over thuiszorg Groningen

09 mrt 2018 - ~

Kamer bevraagt minister over thuiszorg Groningen

pdf

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2


Vergaderjaar 2017–2018           Vragen gesteld door de leden der Kamer

 


 

 

 

2018Z04050

Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de Wmo in Groningen (ingezonden 8 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de reportage over de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) in Groningen in het programma Hallo Nederland, uitgezonden op 5 maart 2018?¹

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat de gemeente Groningen 200 hulpbehoevende inwoners van de stad niet of onvoldoende hulp biedt?
Hoe oordeelt u over het feit dat de gemeente Groningen de aanvraag van de mevrouw in de reportage heeft afgewezen, terwijl zij niet meer in staat is alleen te reizen?

Vraag 3
Deelt u de mening dat deze zaak zo urgent is dat er geen tijd meer is om een beschikking af te wachten en dat deze mevrouw zo snel mogelijk geholpen moet worden? Kunt u uw antwoord toelichten? Bent u eventueel bereid om dit snel met de gemeente Groningen te bespreken?

Vraag 4
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat gemeenten bij elke Wmo-aanvraag een zorgvuldige individuele afweging maken en proberen met maatwerk een oplossing te bieden? Kunt u uw antwoord toelichten? Hoe gaat u dit bevorderen?

Vraag 5
Deelt u de mening dat deze zorgvuldige afweging hier niet heeft plaatsgevonden, dat er vooral gekeken is naar regels en niet naar de persoonlijke situatie? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6
Deelt u de mening dat dit een gevolg is van de ongewenste beleidsvrijheid van gemeenten, waardoor het recht op ondersteuning in feite afhankelijk is van je woonplaats? Kunt u uw antwoord toelichten?

_____________

¹ https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hallo-nederland/hallo-nederland/POW_03738344/ 

kv-tk-2018Z04050
’s-Gravenhage 2018               Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Vragen

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht