Verslag Bijeenkomst Ring Zuid

Verslag Bijeenkomst Ring Zuid

17 jan 2018 - ~

Verslag Bijeenkomst Ring Zuid

De aanleg van de Zuidelijke Ringweg rond de stad Groningen, die ongeveer 4 jaar gaat duren en waarmee ruim 1 miljard euro gemoeid is, zal veel betekenen op allerlei terrein. Rijkswaterstaat is de aanbestedende partij. Verder zijn de provincie Groningen en de gemeente Groningen bij het project betrokken. Het werk is uitbesteed aan de combinatie van Duitse en Nederlandse bedrijven die samenwerken onder de naam 'Herepoort'.

De FNV wil dat het project échte banen oplevert voor de regio en dat er onder eerlijke arbeidsvoorwaarden en goede omstandigheden wordt gewerkt: gelijk loon voor gelijk werk, geen schijnconstructies, veilig werk! Uiteraard moeten cao's goed toegepast worden. Daarnaast gaat het ook om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, met name in de omliggende stadswijken. We willen daarbij samenwerken met iedereen bij het ringwegproject betrokken is, om samen de problemen te signaleren en op te lossen.

Bij een eerste overleg hierover waren aanwezig actieve wijkbewoners uit de Wijert, Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, bestuurders en kaderleden FNV en gemeenteraadsleden. We hebben met elkaar uitgewisseld waar we ons zorgen over maken. Voor de FNV is het vooral belangrijk dat het project banen oplevert voor mensen in de regio die op zoek zijn naar werk. Daarover zijn toezeggingen gedaan: de investeringen moeten voor een heel groot deel ten goede komen aan de noordelijke regio. Het moet dus werk opleveren voor de regio, maar het aantal concrete vacatures dat we zien valt tot nu toe tegen. Kennelijk worden voor de eerste werkzaamheden vooral via onderaannemers uitzendkrachten ingeschakeld. In de zuidelijke stadwijken gaan voor stewards als aanspreekpunt optreden voor bewoners en buurtorganisaties. Dit moet nog op gang komen.

In het voorjaar, als de werkzaamheden naar verwachting goed op gang komen, is er een volgende bijeenkomst. Let op de aankondiging. In de tussentijd gaat de FNV bouwlocaties bezoeken, praten met de werknemers en een spreekuur starten. De contacten met buurtorganisaties, met andere belanghebbenden, met fracties in de gemeenteraad en de provinciale staten gaan wij uitbreiden. Het is een project waarin veel gemeenschapsgeld wordt gestoken, dus laten we de krachten bundelen en zorgen voor een eerlijke uitvoering.

 

Foto: bouwlocatie Helperpad.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht