FNV WIL DUIDELIJKHEID OVER INVESTERINGEN IN DE ZORG

FNV WIL DUIDELIJKHEID OVER INVESTERINGEN IN DE ZORG

08 jan 2018 - Lokaal FNV

FNV WIL DUIDELIJKHEID OVER INVESTERINGEN IN DE ZORG

De FNV Groningen vraagt zich af waar de extra rijksgelden ter compensatie van de meerkosten voor zorg blijven.

De gemeente wil miljoenen investeren voor extra inzet in de Zorg. Dit juicht de FNV toe. Maar in gemeentebegroting zijn de uitgaven en zeker de extra uitgaven niet (transparant) terug te vinden. Een zorgelijke situatie gezien het streven van de gemeente naar meer transparant beleid en betrekken van burgers bij het beleid.

De FNV ziet wél dat veel mensen met chronische ziekten of een beperking er dit jaar financieel extra op achteruitgaan door uitholling van de compensatie van meerkosten voor zorg. Ook wordt in de collectieve Menzisverzekering de eigen bijdrage vergoeding WMO verlaagd van € 400 naar € 300 per jaar. Bovendien wordt het pakket verder uitgekleed.

De FNV roept het College en de gemeenteraad op duidelijk te maken waar de extra gelden voor de zorg blijven en hoe ze besteed worden. In de campagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen komen we zeker bij u op dit onderwerp terug.

Met vriendelijke groet,
Lokaal FNV stad Groningen
lokaalfnvgroningen@vereniging.fnv.nl

(Foto: archiefbeeld van zaaltje 18 nov 2016.)

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht