FNV kadergroep naar het Offensief

FNV kadergroep naar het Offensief

15 jan 2018 - kadergroepNEG

FNV kadergroep naar het Offensief

bron: FNV Noord

Het Offensief is het initiatief van de vakbond om de race naar beneden te keren. De FNV kadergroep van NEG bezoekt de aftrap in Tivoli in Utrecht. Met 2000 FNV-ers is dit een niet te negeren gebeurtenis. De FNV zet vol de aanval in op het verbeteren van de zekerheid voor de mensen. De druk richting de politiek zal worden opgevoerd.

undefined

De race naar beneden

Dit begrip dient enige toelichting te krijgen. Het gaat hier om het verschijnsel dat de zekerheden en inkomens van mensen gaan lijden onder het winstbejag. Organisaties snijden in hun personeel om de kosten te drukken. Het gevolg is dat er te weinig werk is. Er ontstaat concurrentie op de arbeidsmarkt met als gevolg dalende lonen en doorgeslagen flexibiliteit. Een voorbeeld is een steiger waar drie schilders aan het werk zijn. Eén van hen heeft een vaste baan, één is een zzp-er die de klus aanneemt voor een lager tarief en één werkt via een uitzendbureau. Hier worden arbeiders tegen elkaar uitgespeeld.
Onze overheid heeft dan ook nog bedacht dat bedrijven in dit land zo weinig mogelijk belasting betalen. Dus de inkomsten voor de overheid moeten onevenredig worden opgebracht door de werkenden. Door minder werkenden en lagere lonen worden de inkomsten voor de overheid minder. Daarom zijn ze nu steeds maar bezig de aow-leeftijd te verhogen. Het is het beleid van onze regering dat er voor zorgt dat een grote meerderheid in dit land het steeds slechter heeft of zal hebben. Wij hebben veel oudere medewerkers wier kinderen kortgeleden zijn gaan werken. Er zijn vast veel van deze kinderen die geen vaste baan hebben, laag betaald werk hebben en weinig uitzicht op beter werk. Tel daar bij op dat je zelf door mag werken tot 68 jaar of langer en het is duidelijk wat de race naar beneden inhoudt.

Kick Off van het Offensief

De FNV kadergroep is 13 januari naar de aftrap van het Offensief geweest. Zij zien zich versterkt met twee externe aanvallers. Martin de Boer van de onafhankelijke strijders voor gerechtigheid en Tjitske Oost, een amazone die ook toegevoegd was aan onze strijdmacht. Aan boord van de bus waren nog andere aanvallers, waaronder een aantal medewerkers van PostNL, Kolham. Als er één voorbeeld in de regio is waar sprake is van uitbuiting, is het wel bij deze instelling. Nadat hen is verteld dat ze waarschijnlijk hun baan zullen verliezen, hebben ze met actievoeren bereikt dat dit niet doorgaat. Deze groep is terecht nog in het zonnetje gezet bij de openingsrede van het Offensief.
De reacties op de redevoeringen zijn krachtig. Unaniem stemt iedereen in met de aanval op het regeringsbeleid. De samenleving zal via de 1,2 miljoen leden van de FNV de strijd aanbinden met werkgevers en politiek om tot fundamentele veranderingen in cao’s en wetgeving te komen. We willen nog opmerken dat er ook goede werkgevers zijn die er nog wel bepaalde ethische normen op na houden. Deze werkgevers worden geconfronteerd met een ongelijk speelveld. Slechte werkgevers maken (mis)bruik van de mogelijkheden. Goede werkgevers kunnen dan in kosten niet opboksen tegen de lager kosten van de concurrent.
Na de speeches is er de mogelijkheid om diverse workshops te bezoeken. Thema’s zijn: sociale media, pensioenen, in gesprek met Han Busker, de voorzitter van de FNV, en een cursus stenen uit de straat trekken. Die laatste is dan figuurlijk bedoeld, de lesstof houdt in dat je je organiseert om op krachtige wijze duidelijk te maken dat het genoeg is.

Voortgang

Het volgende grote evenement is 1 Mei. Op de dag van de arbeid zal de FNV massaal de volgende stap zetten in het aanvalsplan. Wij verwachten dat we dan met veel collega’s de reis naar dit front zullen maken.
Wij, als medewerker van NEG, zijn vooral toekomstige slachtoffers van het regeringsbeleid als het gaat om de pensioenleeftijd. Dit betreft vooral onze ploegendienstmedewerkers. Zij kunnen door deelname aan het Offensief een bijdrage leveren aan het proces om de pensioenleeftijd weer naar beneden te brengen. Natuurlijk zijn er meer belangen. Het Offensief moet er toe leiden dat er weer genoeg geld beschikbaar komt voor fatsoenlijk onderwijs, zorg, milieu en veiligheid. Ook hopen we natuurlijk dat het aantrekkelijker wordt om tijdelijke medewerkers een vast contract aan te kunnen bieden, zodat onze uitzendkrachten ook een beter perspectief kunnen krijgen bij NEG.

Intern speelt er nog het één en ander rond een nieuwe cao. In de zaak rond het verschil in beloning bij ploegendienstmedewerkers en dagdienstmedewerkers probeert men om mensen tegen elkaar uit te spelen. De kennis van de Kick Off van het Offensief alsmede de positieve impulsen komen goed van pas om alvast te oefenen op eigen terrein bij NEG.

Lees hier nog eens onze bijdrage over een medewerker die in vaste dienst is gekomen

Wellicht weten jullie het nog. in 2016 zijn er een aantal uitzendkrachten in vaste dienst gekomen. De mogelijkheden die toen ontstonden voor het gezin zijn fantastisch.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht