Hoorzitting WOB-verzoek WMO Groningen

Hoorzitting WOB-verzoek WMO Groningen

28 jun 2017 - ~

Hoorzitting WOB-verzoek WMO Groningen

undefinedOp maandag 26 juni 2017 waren FNV leden van het zorg actiepunt Groningen bij de hoorzitting over het WOB-verzoek van de FNV. De FNV had bij de Gemeente Groningen een WOB-verzoek ingediend. Een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) is een wettelijke regeling waar iedereen inzage moet krijgen in documenten van een overheidsinstantie. Het college van Groningen had volgens de FNV het WOB-verzoek niet al te serieus genomen. Op veel vragen was geen of een onduidelijk antwoord gekomen. Een van de vragen aan de gemeente Groningen was bijvoorbeeld:” hoeveel keukentafelgesprekken heeft de gemeente gevoerd”?  Het antwoord: “dit is wel per individu vastgelegd, maar niet allemaal bij elkaar opgeteld”.

Het is verplicht een uitvoerig gesprek te hebben met iedere cliënt die huishoudelijke verzorging aanvraagt. Ook moet hier een wettelijk verplicht gespreksverslag van zijn. Deze verslagen zijn er niet of in ieder geval nooit naar de cliënten opgestuurd zoals wel had gemoeten. Dit alles met als doel om de gemeenteraad in te laten zien dat er in 2015 veel zaken fout zijn gegaan bij de invoering van de nieuwe WMO en dat alsnog iedere cliënt een degelijk onderzoek moet krijgen of de zorg wel voldoende is. We wachten maar weer af en gaan voorlopig verder met het aanvragen van extra uren voor mensen die zich melden bij het FNV Actiepunt. 

Woont u als cliënt in Groningen, of u werkt in de huishoudelijke thuiszorg en uw cliënt krijgt ook te weinig uren thuiszorg. U kunt mailen naar groningen@fnvvoorzorg.nl of bellen met 06-46988115.

undefined
Zie ook het Zorg Actie Punt in de stad Groningen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht