De kandidaten voor het bestuur

De kandidaten voor het bestuur

29 nov 2016 - ~

De kandidaten voor het bestuur

 

Beate de Ruiterundefined

“De FNV krijgt in de toekomst een grotere en bredere betekenis. Dat biedt nieuwe kansen om ook op lokaal niveau invloed te willen én kunnen uitoefenen. Zodat een zorgzame en sociale samenleving, zonder tweedeling of uitsluiting, vanzelfsprekend is. Met regelingen op een fatsoenlijk niveau, zodat mensen niet meer afhankelijk zijn van de bedeling en er geen werkende armen meer zijn. Daar wil ik me graag voor blijven inzetten.”

Waarnemend voorzitter in het voorlopige bestuur van Lokaal FNV Groningen, daarvoor actief in het bondsbrede netwerk FNV Lokaal Groningen. Ervaring in de cliëntenraad van de Sociale Dienst van de gemeente Groningen

Bert Giskesundefined

"Als bestuurslid wil ik me deze periode vanuit Lokaal FNV inzetten voor een veel socialere invulling van het gemeentelijk beleid en binnen de vakbond het besef uitdragen dat internationale solidariteit nodig is."

Al lange tijd actief in de FNV, de laatste jaren vooral voor FNV Mondiaal en al interim penningmeester in het voorlopige bestuur van Lokaal FNV Groningen.

Geert Peeksundefined

“Nu een deel van Kiem zich aansluit bij de gefuseerde FNV-bonden, kom ik graag het bestuur van Lokaal FNV Groningen versterken.”

Bij FNV Kiem afdeling Noord actief in verschillende functies, waaronder penningmeester. Nauw betrokken bij het transitieproces van (gedeeltelijke) aansluiting van Kiem bij de gefuseerde FNV.

Jochem Atemaundefined

“Voor Lokaal is het belangrijk om de verdere verarming aan te pakken, die onder andere het gevolg is van de uitkleding van de zorg en van de bijzondere bijstand.” “Ik ben een gedreven vakbondsman met veel bestuurlijke ervaring. Ik wil me inzetten voor verdere uitbreiding van het vakbondsnetwerk.”

Afkomstig uit de sector Handel, lange bestuurlijke ervaring binnen FNV Bondgenoten en in andere organisaties. Op dit moment onder andere lid van de cliëntenraad UWV district Noord.

Linda Arendsundefined

“Ik wil de mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen of dat niet durven een stem geven. Ik herken mezelf volledig in de idealen van de FNV.” “Een sterke vakbond is hard nodig, gezien alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daar blijf ik me graag voor inzetten.”

Actief in acties van Red de zorg en voor een goede uitvoering van de WMO.

Heeft onlangs het interim-secretarisschap van het voorlopige bestuur overgenomen.

Pieter Drenthenundefined

“Naast mijn drukke werk wil ik me graag ook de komende tijd inzetten in het bestuur van Lokaal FNV Groningen.”

Interim secretaris in het voorlopige bestuur van Lokaal FNV Groningen. Actief vakbondslid in de jeugdzorg, onder andere als OR-voorzitter en vakbondsconsulent eerste lijn.

 

Zie hier voor de uitnodiging: 30 November 2016

[Bijwerking dd 2 December 2016]: Bovenstaande zes kandidaten zijn allen met algemeen applaus gekozen voor de zeven openstaande zetels in het bestuur. Verdere berichtgeving en contact gegevens volgen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht