FNV start zorgactiepunt in Groningen

FNV start zorgactiepunt in Groningen

28 sep 2016 - ~

FNV start zorgactiepunt in Groningen

undefined

FNV begint in Groningen met een wekelijks FNV Zorgactiepunt waar alle bewoners van Groningen en medewerkers uit de zorg met hun klachten, bezwaren en ideeën over de huishoudelijke zorg in Groningen terecht kunnen. Via dit FNV Zorgactiepunt worden bewijzen verzameld over de uitvoering van de WMO. Maureen van der Pligt: "Hiermee gaan we het beleid aan de kaak stellen en de gemeente manen tot een bijstelling." De FNV roept iedere Groninger die is gekort op de huishoudelijke verzorging op om langs te komen bij het actiepunt om hun verhaal te doen. Dat helpt de FNV met juridisch bezwaar maken tegen het korten op onder meer de huishoudelijke zorg.

De gemeente Groningen bezuinigt op dit moment fors op de huishoudelijke zorg en de begeleiding. Groningers worden gekort op het aantal uren huishoudelijke zorg zonder een goed onderzoek of een degelijke motivatie. Maureen van der Pligt, FNV: "In plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor een goede zorgverlening voor alle Groningers, wordt de verantwoordelijkheid over de schutting gegooid bij de cliënten. Zij moeten zelf de benodigde zorg zien in te huren bij een particulier bedrijf. Hiermee wordt de WMO wet 2015 volledig miskend. Dit leidt tot schrijnende situaties. Ondanks een bewogen betoog van FNV lokaal Groningen in de afgelopen raadscommissie onderwijs en welzijn dat het beleid van de gemeente Groningen onwettig is en de inwoners tekort doet, is de gemeenteraad voornemens om op 28 september het beleid voor de huishoudelijke verzorging voor 2017 ongewijzigd vast te stellen."

De FNV heeft hier al meermalen actie tegen gevoerd en de gemeente gewaarschuwd als het beleid niet zou worden aangepast. De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei jl. (de allerhoogste rechter) heeft nu bepaald dat Groningen niet volgens de wet handelt en daarom moet nog dit najaar het beleid worden aangepast.

Dankzij de acties van zorgmedewerkers heeft de FNV in december goede afspraken voor zorg kunnen maken met het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zo komt er onder andere 210 miljoen euro extra voor verpleeghuizen en komt er eindelijk een bezettingsnorm voor verzorgings- en verpleeghuizen. Er komt een einde aan de race naar beneden in de thuiszorg wat betreft de prijs en arbeidsvoorwaarden en er komt structureel 300 miljoen euro bij voor de thuiszorg. De FNV wil dat dit geld ook echt naar de zorg gaat en dat de afspraken worden nageleefd.

Mensen verliezen nu hun zorg in Groningen terwijl het geld er gewoon is! “Het Groningse beleid komt erop neer dat een cliënt via een zogenaamde algemene voorziening zelf hulp moet regelen met korting op het uurtarief. Dit klinkt redelijk, maar de realiteit is anders. De korting is namelijk slechts voor maximaal 2,5 uur per week, terwijl veel cliënten juist meer ondersteuning nodig hebben. Juist de groep die veel beperkingen heeft en zo ontzettend afhankelijk is van maatschappelijke ondersteuning is dus hard getroffen door de werkwijze van de gemeente” aldus van der Pligt.

Openingstijden actiepunten:

  • In de Goudvinck: Goudlaan 297, Groningen (zie kaart onder). Elke woensdag en zaterdag van 15.00 – 17.00 uur, vanaf 5 oktober 2016.
  • Tel: 06 - 46 98 81 15 (Bereikbaar tijdens spreekuren vanaf 5 oktober a.s. of u kunt de voicemail inspreken.)
  • Per mail: groningen@fnvvoorzorg.nl

Zie ook: zorgactiepunt op facebook, fnvvoorzorg.nl, en Dagblad v/h Noorden.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht