Jaaroverzicht 2018 Lokaal FNV Grensstreek – Leistroom

Jaaroverzicht 2018 Lokaal FNV Grensstreek – Leistroom

14 feb 2019 - Cees Willemen, secretaris

Jaaroverzicht 2018 Lokaal FNV Grensstreek – Leistroom

Lokaal FNV Netwerk Grensstreek-Leistroom overlapt de ABG gemeenten,

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen. Het Netwerk valt onder het werkgebied van het Regiokantoor Rotterdam.

De bestuurssamenstelling is alsvolgt:

 • Voorzitter: Ad Maas
 • Penningmeester en Secretaris: Cees Willemen
 • Website en Public Relations; Bert Willemen
 • Bestuurslid en adviseuse Zorg en WMO: Annet Nieuwland
 • Bestuurslid en adviseur Jubilarissen: Adrie Willemen
 • Verdere ondersteuning van de kaderleden:
 • Jos Geerts, Sandra Verhoeven en Petra Verhoeven.
 • Begeleidend FNV Regiobestuurder: Pim Smit.

Het bestuur vergadert 10x per jaar op donderdagavond. De laatste bijeenkomst in de maand december is een bedankavond voor het bestuur en ondersteunende kaderleden met partner.

In 2018 hebben we 3 politieke avonden gehouden vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. In Baarle-Nassau, Alphen en Rijen. Bij deze avonden werden de leden van de werkgroep extern ondersteund door een gespreksleider en de regiobestuurder. De avonden zijn goed bezocht door gemiddeld 40 personen. Aan de aanwezige gemeenteraadsleden en wethouders werden pittige vragen gesteld.

De werkgroep Zorg en Welzijn heeft 3 overlegvergaderingen gehad, en 2 infoavonden georganiseerd voor de mensen die Hulp in de huishouding en zorg geven en ontvangen. Zij werden ondersteund door een landelijke FNV bestuurder (Bernard Koekoek). De avonden in Baarle-Nassau en Rijen werden als positief ervaren door de aanwezigen. Onder de aanwezigen waren leden en niet leden aanwezige, gemeenteraadsleden, clientondersteuners WMO, leden van de KBO en mantelzorgers.

FNV Consulent Cees Willemen heeft iedere maandagavond klachten/infowerk in De Schakel in Gilze. Hij heeft gemiddeld 2 á 3 keer per jaar regionale bijeenkomsten + bijscholing.

De jubilarissen werden op 2 verschillende zaterdagmiddagen gehuldigd in juni en november. De organisatie had gekozen voor een combinatie van brunch en high tea, en een gezellig achtergrond muziekje. Gehuldigd werd er door de Regiobestuurder onder begeleiding van de leden van de werkgroep. Het Netwerk had in 2018 110 jubilarissen.

Een jubilaris werd in het begin van 2018 thuis gehuldigd voor zijn 70 jarig lidmaatschap. Ook heeft het bestuur een  postuum huldiging gedaan voor het overleden lid Johan Woestenberg uit Rijen.

Door de landelijke FNV is in ons werkgebied in de ABG gemeenten ook de Lokale Monitor uitgezet. Deze is dit jaar niet ingevuld doordat er een onderbezetting was en door reorganisatie van de ambtenaren op de gemeente kantoren, Ze geven wel aan de komende periode weer open te staan voor een volgende enquête.

In het kader van promotie en propaganda, is er een samenwerking met de sector Senioren. Het promotieteam van de Senioren en leden van ons bestuur bemanden de stand op enkele jaarmarkten, Alphen en Rijen. De coördinator van het team is Bert Willemen.

Vanuit het bestuur zit er altijd een of meerdere personen in ‘n werkgroep.

Die zijn als volgt:

 • sector Senioren
 • belastinginvuller en ledenparlement
 • FNV Consulent
 • Sociaal Domein Gilze-Rijen
 • Cliëntenraad Gilze-Rijen
 • Jubilarissen
 • Zorg
 • Politiek
 • webmaster, PR.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht