Drukbezochte informatiebijeenkomst over huishoudelijke zorg van FNV Grenstreek-Leistroom in Rijen

Drukbezochte informatiebijeenkomst over huishoudelijke zorg van FNV Grenstreek-Leistroom in Rijen

26 sep 2018 - Webredactie FNV-Lokaal

Drukbezochte informatiebijeenkomst over huishoudelijke zorg van FNV Grenstreek-Leistroom in Rijen

Door Lokaal FNV-netwerk Grensstreek-Leistroom werd op dinsdagavond 11 september jongstleden in Cultureel Centrum De Boodschap te Rijen een informatiebijeenkomst georganiseerd over de huishoudelijke zorg in de gemeente Gilze en Rijen. Hiervoor was uitvoerige campagne gevoerd onder de burgers uit deze gemeente. De diverse ouderenorganisaties uit Gilze en Rijen waren benaderd om hun leden te informeren over deze bijeenkomst.

De Werkgroep Zorg en Welzijn van FNV Grensstreek-Leistroom is bezig met de inventarisatie van de problematieken in de huishoudelijke zorg. De inwoners van Gilze en Rijen werden bijgepraat over de voorkomende problemen. Ze kregen ook gelegenheid de ervaringen die men heeft te delen.

U kunt hieronder de foto's bekijken die op de informatiebijeenkomst zijn gemaakt.

 undefined

Onder de aanwezigen op deze avond waren er vertegenwoordigers van de gemeentelijke Cliëntenraad Participatie, de Adviesraad van Sociaal domein, verschillende gemeenteraadsleden en vele vertegenwoordigers van de verschillende ouderenverenigingen uit onze gemeente. Verder waren er ook leden uit de ouderenorganisatie van mantelverzorgers aanwezig en mensen die in de huishoudelijke zorg werkzaam zijn. Ook mensen die deze zorg ontvangen, FNV-leden, C.P.O. (Contact Personen Ouderen) en andere belangstellenden waren aanwezig.

undefined

Annet Nieuwland (de voorzitster van de werkgroep Zorg en Welzijn) verwelkomde de aanwezigen en ze hoopte op een leerzame en informatieve avond voor iedereen. 

undefined

Daarna kreeg Ad Maas, voorzitter van Lokaal FNV-netwerk Grensstreek-Leistroom, het woord en hij ging in zijn inleiding in op de landelijke problematiek rond arbeid, inkomen en zorg.

undefined

Na dit inleidende gedeelte van de avond werd Bernard Koekoek, de gespreksleider van deze avond voorgesteld. Hij is de FNV-bestuurder van de sector Zorg en Welzijn in deze regio.

Bernard Koekoek nam de aanwezigen mee naar het komende jaar 2019, want dan lopen in de gemeente Gilze en Rijen diverse contracten af met de verschillende zorgaanbieders. Hij gaf enkele voorbeelden uit de onlangs verschenen checklist bestek hulp bij huishouden van FNV Zorg & Welzijn. Deze lijst bevat 15 belangrijke onderdelen die een onderdeel vormen voor het op stellen van een bestek rond het huishouden in het kader van de Wmo. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bij de uitleg van de onderdelen van deze checklist werd uitvoerig door de aanwezigen vragen gesteld. Ook kon men de vragen anoniem opschrijven om later op de avond behandeld te worden.

undefined

Na de pauze werd een korte uiteenzetting van Cees Willemen (C.P.O. en lid van KBO Gilze) gegeven rond de bekende keukentafelgesprekken in het kader van de Wmo.

Door de uitleg kregen de aanwezigen meer inzicht wat er allemaal komt kijken hoe de procedure is om uiteindelijke een overeenkomst samen te stellen voor huishoudelijke zorg in het kader van de Wmo.

Na deze uitleg kreeg Bernard Koekoek de gelegenheid om de binnengekomen vragen te behandelen en te beantwoorden. De aanwezigen kregen naar tevredenheid antwoord.
Over het algemeen waren er kritische opmerkingen richting de bezetting van de afdeling Wmo bij de gemeente Gilze en Rijen, de slechte bereikbaarheid van deze afdeling, slechte voorlichting naar de aanvragers over welke middelen betaald worden uit de Wmo, communicatie rond de contracten.

Na deze uitvoerige discussie met aanwezigen kan de gespreksleider, de leden van de werkgroep en het bestuur van Lokaal FNV-netwerk Grensstreek-Leistroom terugkijken op een geslaagde en informatiebijeenkomst rond de huishoudelijke zorg.

Copyright © foto’s Bert Willemen uit Rijen met toestemming.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht