Sociaal Domein

Sociaal Domein

21 mrt 2019 - J. Mulder

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Thuiszorg
verzorgings en verpleegtehuizen
jeugdzorg

Coördinater: J. Mulder

Leden: Jan Schriefer, Marieke Leegwater, Janneke van Breukelen, Annemarie de Swart, Linda Rokebrand, Ans Ebbers, Tiny Etten

Bestuurders: Wilma Berentsen (jeugdzorg), Armini Kowsari  en Rian van Nispen (WMO- VVT), Osman Elmaci (WMO)

$ x per jaar een overleg met de Regio Gooi en Vechtstreek waarbij de leden worden bijgestaan door één of meerdere bestuurders afhankelijk van de te bespreken onderwerpen.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht