Nieuwsbrief december 2018 Gooi en Vechtstreek

Nieuwsbrief december 2018 Gooi en Vechtstreek

12 dec 2018 - bestuur Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek

Nieuwsbrief december 2018 Gooi en Vechtstreek

Hilversum, december 2018 Nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek

Er is veel gebeurt in 2018. In de nieuwsbrief van begin 2018 hebben we aangegeven wat onze plannen waren. De meeste plannen zijn gelukkig gerealiseerd. Dat stemt ons tevreden maar het neemt niet weg dat er nog genoeg te wensen overblijft, maar ja Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd; er zijn voldoende uitdagingen voor 2019. In deze nieuwsbrief informeren we je hierover. Wat is er in 2018 is gerealiseerd? Wat zijn we in 2019 van plan?

 

LOOPBAANADVIES

Begin 2018 hebben we gezegd dat we het loopbaanadviesspreekuur voor onze leden in de Gooi en Vechtstreek vanuit het Vakbondshuis willen doen. Dit is gelukt, vanaf september zijn we begonnen met voorlopig twee keer per maand loopbaanadvies in het Vakbondshuis in Hilversum.

Wil je weten wat loopbaanadvies precies inhoudt en wat het voor je kan betekenen, kijk dan op LOOPBAANADVIES INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING

In 2018 zijn we begonnen met het online afspraken maken voor het spreekuur werk en inkomen. Gezien het aantal leden dat gebruik maakt van individuele belangenbehartiging is dit een schot in de roos.

 

In 2018 hebben circa 300 leden een afspraak gemaakt voor advies en ondersteuning van een van onze gecertificeerde consulenten voor werk en inkomen. Dit is aanmerkelijk meer dan in 2017.

 

Wil je gratis informatie en advies over werk en inkomen? Schroom dan niet om een afspraak te maken voor een van onze spreekuren. Op onze spreekuren zul je worden geholpen door gecertificeerde deskundige vrijwillige FNV consulenten Werk en Inkomen. Kijk op www.fnv.nl/dichtbij  bij Hilversum om online een afspraak te ma-ken.

Vind je het lastig om een afspraak via de computer te maken? Wip dan even binnen bij het Vakbondshuis Hilversum, aan de Noorderweg 56. De daar aanwezige gastvrouw of gastheer zal je graag hel-pen met het maken van een afspraak.

Of bel op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur met 088 368 0139 voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.

  

THEMABIJEENKOMST BELASTINGEN

Begin 2019 organiseren we, evenals voorgaande jaren, weer een themabijeenkomst over belastingen. Voor deze themabijeenkomsten is altijd veel belangstelling. U krijgt tijdig bericht wanneer de themadag in 2019 plaatsvind.

 

CLUB FNV

In 2018 zijn we gestart met de formule Club FNV. Er zijn vier Club FNV-avonden geweest, waarvan één in samenwerking met FNV Senioren, met als onderwerpen:

* Eerder met pensioen, hoe doe ik dat?

* Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-ers)

* Werken in de Zorg

* Pensioenen

 

De avonden waren een succes. Met uitzondering van de avond voor de zorg, was er een warme belangstelling van onze leden en belangstellenden, voor Club FNV.

In 2019 gaan we hier mee door, we hebben de ambitie om het aan-tal avonden uit te breiden naar acht keer per jaar. Heeft u een suggestie voor een thema, laat het ons weten.

Het concept van Club FNV is eenvoudig, we nodigen een deskundige uit voor een inleiding. Daarna kunnen de aanwezigen over dit onderwerp in discussie, waarna er ruimte is om onder het genot van een hapje en een drankje nog na te praten.

 

OPENSTELLINGSTIJDEN  FNV VAKBONDSHUIS HILVERSUM

Op de volgende dagen is het vakbondshuis geopend voor bezoekers. U kunt binnenlopen voor een vraag, een afspraak of om gezellig een kop koffie te drinken met een van de aanwezige gastvrouwen of gastheren.

Maandagochtend van 10.00 tot 12.30 uur

Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur

Dinsdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur

Woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur

Donderdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur

Vrijdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur

Op zaterdag zijn we als proef geopend op elke 2de Zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.30 uur

 Het is de bedoeling dat we deze openstellingstijden aanhouden. Maar omdat gastvrouwen en gastheren vrijwilligers zijn kan er soms een wijziging optreden. De actuele openstellingstijden kunt u altijd terugvinden op openstellingstijden

 

SECTOREN

Ons voornemen om de verbinding met FNV-sectoren in de regio te versterken is volledig geslaagd. We vinden het in het belang van onze leden dat er een goede uitwisseling is van informatie tussen het lokale netwerk en vakbondsleden in de bedrijven, instellingen en sectoren. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd contacten op te bouwen met FNV Taxi, FNV Vervoer, FNV Media en Cultuur, FNV Zorg, FNV Jeugdzorg, FNV Uitkeringsgerechtigden, FNV WSW, FNV Senioren en FNV Overheid.

De verdere uitwerking en samenwerking zal in 2019 verder gestalte krijgen.

 

HULDIGING JUBILARISSEN

Tradities zijn het waard om gevierd te worden. De FNV heeft gelukkig veel trouwe leden. In het jaar 2019 zal de FNV meer dan 40.000 jubilarissen huldigen. Gooi- en Vechtstreek telde in 2018, 380 jubilarissen; leden die 25, 40, 50 jaar lid zijn. Sporadisch komen 60 en 70 jaren lidmaatschap voor. In 2018 is onze jubileumcommissie er weer uitstekend in geslaagd om alle jubilarissen in onze regio in het zonnetje te zetten. Onze complimenten voor de vrijwilligers die het elk jaar weer presteren om er een mooie bijeenkomst van te ma-ken.

 

BELASTINGSERVICE

Dit jaar werden door onze vrijwilligers van Belastingservice circa 900 belastingaangiftes ingevuld. Het was voor de vrijwilligers en de leden even wennen dat het nu in het FNV Vakbondshuis Hilversum plaatsvond in plaats van de vertrouwde zaal van De Akker in Hilversum.

Al met al kunnen we vaststellen dat alles goed is verlopen en er weer heel veel leden gelukkig waren met het feit dat ze hier weer voor een jaar van af waren.

 

VRIJWILLIGERS FNV VAKBONDSHUIS HILVERSUM

Het lokale netwerk telt op dit moment 26 vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken als gastvrouw, gastheer, loopbaanadviseur, consulent werk en inkomen, bestuurslid, enzovoort. Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk als FNV consulent voor het spreekuur of gast-heer/gastvrouw op het vakbondshuis, neem dan een kijkje op onze vrijwilligersvacaturebank voor meer informatie over de functie en wijze voor aanmelden hiervoor.

Om onze ambitie in 2019 te realiseren hebben we meer vrijwilligers nodig. Naast gastheren en gastvrouwen hebben we behoefte aan mensen die een project kunnen leiden, een bijeenkomst kunnen organiseren, ervaring hebben met communicatie en publiciteit, enzovoort. Binnenkort bepalen we ons activiteitenplan voor 2019. Wil je daarin meedenken of beter nog meedoen als vrijwilliger meld je dan voor een oriënterend gesprek bij onze secretaris Hennie Klomp 06 – 106 47 398 of bestuurslid Martin Overbeeke 06 2390 6727 of stuur een email: Lokaal.GooiVechtstreek@vereniging.fnv.nl

 

2019 EN VERDER

Vooraankondiging open dag vakbondshuis 2 februari 2019

 

Wij zijn voornemens om op zaterdag 2 februari 2019 een open dag te organiseren op ons mooie vakbondshuis. Op de open dag kan je o.a. nader kennis maken met het vakbondshuis, de mensen die bij-dragen aan het vakbondshuis en de dienstverlening die we daar aanbieden. Ook zal er de mogelijkheid zijn om direct je vragen te stellen. Er zal mogelijk ook een ontmoeting met het bestuur van het FNV op het programma staan. De precieze tijden en het programma is bij het maken van de nieuwsbrief nog niet bekend. Houd je mail in de gaten voor nadere berichtgeving hierover en noteer de datum alvast in je agenda!

Begin 2019 bepalen we met onze vrijwilligers tijdens een ontwikkel-dag het programma voor 2019 en verder. Het actieprogramma dat verder zal bouwen op de successen van 2019 zal ongetwijfeld nieuwe thema’s en activiteiten bevatten. Zo vragen bijvoorbeeld energietransitie en internationaal vakbondswerk aandacht.

We willen de binding met onze leden in de sectoren, bedrijven en instelling versterken, we zullen meer publiciteit maken en in de regio bekend maken wat de FNV doet. Verder zijn we van plan de samenwerking met partijen als UWV, vrijwilligerswerk, politieke par-tijen, overheid, enzovoort te versterken. De sector Zorg blijft onze aandacht houden, vooral de jeugdzorg en verzorgingstehuizen. De positie van mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt is voor ons een belangrijk punt. Kortom, werk genoeg aan de winkel.

 

Wij wensen u en uw naasten prettige kerstdagen en een voorspoedig 2019.

Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek 

FNV Vakbondshuis Hilversum

Noorderweg 56 

1221 AB Hilversum

088 368 0139

lokaal.GooiVechtstreek@vereniging.fnv.nl

https://www.facebook.com/LokaalFNV.GooienVechtstreek

@LokaalFNVGenV

https://lokaalfnv.nl/regio/gooi-en-vechtstreek

 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht