‘Het recht om je te organiseren als WW-gerechtigde is weer terug’

‘Het recht om je te organiseren als WW-gerechtigde is weer terug’

01 dec 2018 - FNV

‘Het recht om je te organiseren als WW-gerechtigde is weer terug’

Beste collega’s,

 

Goed nieuws!

Na 2 ½ jaar vasthouden, juridische procedures voeren, politieke lobby hebben we een mooi resultaat bereikt met betrekking tot de regeling Vrijwilligerswerk in de WW.

Een belangrijk recht, namelijk het recht om je te organiseren en lid te zijn van de FNV en actief te zijn in de belangenbehartiging voor andere leden tijdens WW mag weer. Hieronder de eerste beknopte informatie.

 

Ik ben ontzettend trots dat we dit met de leden voor elkaar hebben gebokst. Speciale dank gaat uit naar Wieb Smit die alle juridische procedures heeft gevoerd en onze leden heeft bijgestaan. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen IBB, CBB, BAG en afdeling communicatie.

 

FNV blij met kabinetsbesluit: ‘Het recht om je te organiseren als WW-gerechtigde is weer terug’ - http://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2018/november/fnv-blij-met-kabinetsbesluit-het-recht-om-je-te-organiseren-als-wwgerechtigde-is-weer-terug-2/

 

Hartelijke groet,

Mede namens

Kitty Jong

Katja Unluturk

Wieb Smit

Maaike Zorgman

Gerard Veldhuis

Carola Galjaard

Wieke Berends

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht