https://lokaalfnv.nl/regio/rijnstreek-leiden

https://lokaalfnv.nl/regio/rijnstreek-leiden

12 okt 2018 - FNV bestuur

https://lokaalfnv.nl/regio/rijnstreek-leiden

 
Bekijk de online versie.
FNV logo
Lokaal FNV Rijnstreek Leiden 17 oktober 2018
NIEUWSBRIEF NETWERK LOKAAL FNV RIJNSTREEK LEIDEN OKTOBER 2018

Beste leden,

Hierbij ontvangen jullie de Nieuwsbrief netwerk Lokaal FNV Rijnstreek Leiden
met onder meer:

Nieuw vakbondshuis officieel geopend! Nieuw adres: Rooseveltstraat 55 Leiden
Het nieuwe vakbondshuis is op vrijdag 12 oktober officieel geopend. Burgemeester
Henri Lenferink van Leiden, Huub de Rouw, Algemeen Bestuurder FNV en Katja Unlütürk, manager Lokaal/Regionaal vakbondswerk FNV, hielden een aantal korte toespraken en verrichtten de openingshandeling. Deze bestond uit het leggen van de eerste blokken voor een bouwwerk dat door de aanwezige leden verder kon worden afgemaakt. Iedereen kan daar zijn eigen steentje aan bijdragen. Voorts was er een vakbondsmarkt, waarbij de diverse aspecten van de FNV voor het voetlicht kwamen.
Enkele optredens werden verzorgd door de groep Domino van Gemiva-SVG, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de catering werd vandaaruit verzorgd.
We hebben nu een hele mooie ruimte waar vele activiteiten ontplooid kunnen worden. Meer informatie, ook over de openingstijden en spreekuren, is te lezen in de Nieuwsbrief.

Sector Senioren themabijeenkomst: wijzigingen in het belastingstelsel? Wat is het effect op jouw portemonnee?
  • Datum:   dinsdag 23 oktober 2018
  • Tijd:         14.00 uur
  • Locatie:  Vakbondshuis, Rooseveltstraat 55 Leiden
Het bestuur van FNV Senioren Rijnstreek Leiden wil je graag informeren over de voorgenomen wijzigingen in het belastingstelsel. Je hebt er vast al over gehoord of gelezen. Het werd al in het regeerakkoord en in de Troonrede aangekondigd. Het belastingstelselwordt ‘gemoderniseerd’! Vanaf volgend jaar worden de eerste wijzigingen ingevoerd. De ombouw is naar verwachting in 2021 geheel ingevoerd. Wat merk jij hiervan? Blijft er nog geld over om je boodschappen te kunnen doen?
Sjaak Sies, belastingconsulent FNV, geeft een uitleg over de wijzigingen die het Kabinet van plan is. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Hebt je belastingvragen over je
eigen situatie? Dan kun je een persoonlijke afspraak maken. Bel hiervoor 088-3680368 om
een afspraak te maken of via de site fnv.nl/belastingservice.

Uitnodiging vakbondscafé: Wat doet een mentor?
  • Datum:  vrijdag 2 november 2018
  • Tijd:        17.00 uur
  • Locatie:  Vakbondshuis, Rooseveltstraat 55, Leiden
Nederland is aan het vergrijzen en het komt steeds vaker voor dat er mensen zijn die niet goed meer voor hun eigen belangen kunnen opkomen als het gaat om bijvoorbeeld hun verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Maar dat geldt zeker ook steeds vaker voor iemand met een verstandelijke beperking of een psychiatrisch probleem. Dus ook op jongere leeftijd kan dat voorkomen. Veelal zijn er dan wel familieleden of andere naasten die kunnen bijspringen, maar dat is zeker niet altijd het geval. Dan bestaat er gelukkig de mogelijkheid om een mentor in te zetten en in de regio Leiden en omstreken kan daarvoor een goed opgeleide vrijwilliger worden aangevraagd bij de Stichting Mentorschap Haag en Rijn. Bij het nemen van belangrijke beslissingen kan zo’n mentor zijn of haar cliënt adviseren en is, omdat hij of zij wordt aangesteld door de kantonrechter, ook wettelijk bevoegd om beslissingen te nemen als de cliënt dat zelf helemaal niet meer kan.
Daarnaast kan een mentor optreden als vertrouwenspersoon bij allerlei persoonlijke zaken. Door de toename aan aanvragen voor een mentor is de Stichting Mentorschap Haag en Rijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mentor willen worden.
De heren Kees Korsman en René Akkerman van de Stichting Mentorschap Haag en Rijnverzorgen deze bijeenkomst.
Aanmelden graag vóór 29 oktober (o.v.v. naam, tel.nr. en e-mailadres) bij fnvleiden@gmail.com.

De volledige Nieuwsbrief is te lezen via deze link. Veel leesplezier!

Lokaal FNV Rijnstreek Leiden

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht