CAO-defensie afgewezen

CAO-defensie afgewezen

04 okt 2018 - Marieke Manschot

CAO-defensie afgewezen

Bekijk de online versie.
FNV logo
4 oktober 2018 

DEFENSIEBONDEN WIJZEN HET AVW-RESULTAAT AF!


In het Sectoroverleg Defensie (SOD) van donderdag 4 oktober hebben de onderhandelaars van de Defensiebonden aan de minister laten weten dat hun leden niet akkoord gaan met het AVW-resultaat. Daarmee is het resultaat van tafel en wordt het geen akkoord.

De uitslag van de ledenraadpleging van de AFMP, MARVER en FNV Overheid was heel duidelijk. Een overgrote meerderheid wijst dit resultaat af. De stemverhouding van
FNV Overheid is 22,29% Voor en 77,71% tegen.

Ook de andere militaire vakbonden hebben de minister laten weten dat een meerderheid van hun leden dit resultaat afwijst.

De onderhandelaars hebben aan de minister de boodschap overgebracht dat er veel meer geld bij moet. De minister liet in haar reactie weten dat het signaal van de leden duidelijk is en dat zij zich gaat herbezinnen. De ACOP (AFMP/MARVER/FNV Overheid) zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk tijdens het SOD van 13 november 2018, de balans opmaken wat de herbezinning van de minister heeft opgeleverd. Deze boodschap heeft de onderhandelaar tijdens het SOD aan de minister overgebracht. Dat betekent voor de ACOP (AFMP/MARVER/FNV Overheid) dat er voldoende extra geld bij moet komen om verder te kunnen gaan onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Intussen gaan wij wel vast beginnen met de voorbereidingen die nodig zijn om actie te voeren. Voor het geval blijkt dat de herbezinning van de minister niet voldoende oplevert.

Groot gevoel van wantrouwen
De belangrijkste reden is dat er sprake is van een groot gevoel van wantrouwen en onderwaardering. Dit richt zich op Defensie als werkgever, maar ook op de politiek.
Dit gevoel blijkt te zijn versterkt door het in de verste verte niet waarmaken van de hoge verwachtingen die door de minister gewekt zijn met het uitbrengen van de Defensienota.

Loonontwikkeling en toelages
Bij het defensiepersoneel is er veel ongenoegen over de loonontwikkeling. Daarnaast zijn de burgers bang dat de TOD achteraf voor militairen op termijn ook voor hen gaat gelden.

Uiterlijk 13 november
De opdracht voor de minister is helder. Er moet meer geld bij en er moeten duidelijke afspraken liggen voordat het defensiepersoneel akkoord zal gaan met een AVW-resultaat. De minister heeft wat de ACOP (AFMP/MARVER/FNV Overheid) betreft uiterlijk tot
13 november om dit voor elkaar te krijgen. Ondertussen bereiden wij ons voor op actie!

Met vriendelijke groeten,

Marieke Manschot
Bestuurder Rijk/Defensie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht