FNV overheid 2018 onderhandelingsresultaat defensie

FNV overheid 2018 onderhandelingsresultaat defensie

22 aug 2018 - Marieke Manschot

FNV overheid 2018 onderhandelingsresultaat defensie

Bekijk de online versie.
FNV logo
Extra bericht 22 augustus 2018
 
CAO RESULTAAT DEFENSIE

Defensie en de bonden hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt. In de zomerperiode zijn de principeafspraken verder uitgewerkt. Binnenkort komen we langs in een rondje land om de details uit te leggen. Daarna kunnen jullie, de leden, erover stemmen.
In dit resultaat staan afspraken over 3.9% loonsverhoging en de langverwachte volledige eindejaarsuitkering.

Loonontwikkeling
In het vorige akkoord is bewust gekozen voor een korte looptijd. Dit om druk te houden op de ontwikkeling van het nieuwe pensioenstelsel voor de militairen. Maar ook om nog ruimte te houden voor verdere loonontwikkeling in 2018. Wanneer zou blijken dat er bij andere overheidssectoren in 2018 meer loonruimte zou zijn, dan stond die deur voor het defensiepersoneel namelijk ook nog open.

De loonontwikkeling in dit resultaat is als volgt opgebouwd:
  • Per 1-12-2018 een loonsverhoging van 1,0%;
  • Per 1-12-2018 stijgt de eindejaarsuitkering met 0.6% naar 7%;
  • In oktober 2018 een éénmalige uitkering van € 600;
  • Per 1-7-2019 een loonsverhoging van 1,5%;
  • Per 1-7-2019 stijgt de eindejaarsuitkering met 0,6% naar 7,6%;
  • Per 1-7-2020 een loonsverhoging van 1,4%;
  • Per 1-7-2020 stijgt de eindejaarsuitkering met 0,73% naar 8,33%.
Hiermee stijgt het loon na het vorige akkoord nog eens met 3,9% en de eindejaarsuitkering met 1,93% naar een volledige eindejaarsuitkering van 8,33%.

De looptijd van dit akkoord is 1 jaar en 8 maanden: de cao loopt dus tot 1 juli 2020.

De salarisverhogingen werken ook door in de wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen, maar niet in de indexering van de pensioenen en bovenwettelijke werkeloosheidsuitkeringen.

Burgerpersoneel
Voor burgerpersoneel wordt de loopbaanbegeleiding geformaliseerd. Hiermee krijgen burgermedewerkers ook een persoonlijk ontwikkelplan.
Ook komt er een ‘welkom-terug-regeling’. Zo kunnen burgermedewerkers tijdelijk buiten Defensie werken met een terugkeergarantie. Ook wordt, in geval van vrijwillige mobiliteit, de huisvesting van het burgerpersoneel gefaciliteerd. Dit zal vorm krijgen in een pilot voor de duur van 1 jaar.

SBK 2012
Bij een nieuw toekomstperspectief voor Defensie hoort de wens om Defensiemedewerkers voor de organisatie te behouden. Een mogelijke overtolligheid moet hierbij tot een minimum beperkt worden. Hierbij staat het uitgangspunt ‘Van werk naar werk’ voorop.
Voor medewerkers die Defensie toch gedwongen moeten verlaten, moet een passend vangnet worden gehandhaafd. Daarom is besloten het Sociaal Beleidskader 2012 voor de looptijd van dit arbeidsvoorwaardenakkoord te verlengen.

Informatiebijeenkomsten
Binnenkort publiceren wij de veel gestelde vragen over dit resultaat. Daarnaast gaan we vanaf volgende week het land in om jullie verder te informeren over dit resultaat.
Hierna zullen we onze leden raadplegen over dit resultaat. Wil je meer weten over dit resultaat of je mening geven? Kom dan naar de bijeenkomsten. Houd voor de data de website in de gaten.

Met vriendelijke groeten,

Marieke Manschot

Bijlage:  Onderhandelingsresultaat

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht