vervolg op de 2de Club FNV over de zorg

vervolg op de 2de Club FNV over de zorg

20 mrt 2018 - Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek

vervolg op de 2de Club FNV over de zorg

2de Club FNV over de zorg trok weinig deelnemers

We lezen het dagelijks in de krant, de werkdruk in de zorg is hoog, de uitstroom van medewerkers evenzo. Er zijn veel berichten over onderbetaling en tijdelijke contracten. Over medewerksters die er in de nacht alleen voor staan. Over thuiszorgmedewerksters die van cliënt naar cliënt rennen en geen tijd hebben voor een pauze laat staan voor persoonlijke aandacht. In de komende jaren ontstaan er 200.000 vacatures. Meer dan 40.000 werknemers willen de zorg verlaten. Werken in de zorg is een mooi vak. Een vak dat respect verdient, normale werkomstandigheden en een fatsoenlijke cao. De FNV vecht voor goede afspraken over lonen, werk- en rusttijden, waardering en echte banen zodat werknemers.

Het leek Club FNV een goed idee om in gesprek te gaan met de werkers in de zorg over de werkomstandigheden, de werkdruk en de arbeidsvoorwaarden onder het motto: jullie zijn de zorg, we gaan graag in gesprek over wat de zorg nodig heeft zowel in de regio als landelijk in de cao.

Alle onze leden in de regio zijn via e-mail uitgenodigd. Jelmer Mulder en Martin Overbeeke bezochten alle zorginstellingen in de Gooi- en Vechtstreek om posters te verspreiden. Ze werden vriendelijk ontvangen en de posters werden op de personeelsborden geprikt van de meeste instellingen. De FNV staat op de kaart, althans dat dachten we.

Op 4 maart gingen de deuren van het vakbondshuis om half acht open. Koffie en thee stonden klaar. Rond kwart voor acht druppelden de eerste bezoekers binnen. Kaderleden en leden van de FNV-werkgroep zorg. Rond acht uur kwamen nog twee belangstellenden en één medewerkster van een zorginstelling. De mensen die zich eerder via e-mail hadden aangemeld kwamen niet opdagen. Alles bij elkaar bleef het bij circa 15 mensen.

Organiser Annemieke Couzy die de zieke bestuurder verving ging desondanks het gesprek aan met de aanwezigen. In het kleine gezelschap kwam de discussie goed op gang. Inhoudelijk was het een geslaagde avond maar qua belangstelling viel het erg tegen.

Jelmer Mulder, de organisator begreep er niets van. Lokaal FNV heeft intensief contact over het sociaal domein met de Regio, dat is het samenwerkingsverband van de gemeenten. Zowel politiek als in de media is de Zorg een hot item. Het is dan vreemd dat op een uitnodiging aan de medewerkers in deze sector zo matig wordt gereageerd. Het antwoord hebben we niet. Daarover gaan we ons de komende tijd buigen. Zou de werkdruk zo hoog zijn dat werknemers geen fut meer hebben om over hun situatie te praten?

De organisatoren laten zich niet snel uit het veld slaan. Samen met bestuurder Elmaci Osman is een gesprek georganiseerd met twee leden uit een verzorgingsinstelling. Zij bevestigen de sfeer van gelatenheid, moedeloosheid en uitputting die maakt dat mensen niet meer geloven in verbetering en eigen kracht. Ze willen wel maar ze kunnen niet meer. Maar wij geloven er nog wel in. Samen met de twee enthousiaste leden gaan we op zoek naar een

aantal mensen die in beweging willen komen. We hebben er vertrouwen in dat het lukt. Zo vormt een tegenvallende avond toch nog een aanzet tot nieuwe actie.

MCO 17032018

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht