GEEN teruggave vakbondscontributie 2017

GEEN teruggave vakbondscontributie 2017

07 sep 2017 - FNV Overheid

GEEN teruggave vakbondscontributie 2017

Onderwerp: Situatie teruggave contributie Defensie
 
Beste allemaal,
 
Dit bericht is bestemd voor de actieven. De regeling voor de teruggave vakbondscontributie loopt tot 2017. Het overleg ligt stil, dus op dit moment is het niet mogelijk de teruggave te ontvangen.
Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Met dank aan Mike het volgende bericht:
 
Belastingafdracht over vakbondscontributie
 
Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling bij het Ministerie van Defensie ingevoerd. Met deze invoering is het niet meer toegestaan om de vakbondscontributie in mindering te brengen op het brutoloon van de medewerker. Dit heeft tot gevolg dat u ook belasting moet afdragen over het bedrag ter grootte van de vakbondscontributie en daardoor netto minder overhoudt.
 
In 2015 en 2016 is in overleg met de bonden een nieuwe regeling afgesproken:`Interim vergoeding contributie vakbond'. Door deze regeling ontvingen medewerkers een netto tegemoetkoming en werd het nettoverlies gecompenseerd.
 
Voor 2017 zijn er echter geen afspraken gemaakt en ontvangen medewerkers geen netto tegemoetkoming meer. In het jaar 2017 houdt u hierdoor netto minder over.
 
Raadpleeg voor meer informatie Startpagina P&O via de `Selfservice > Informatie > Startpagina P&O > Salaris en beloning > Werkkostenregeling' of `Selfservice > Informatie > Startpagina P&O > Overig > Vakbondscontributie'.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Marieke Manschot
Bestuurder sector Rijk/Defensie
Varrolaan 104, 3584 BW Utrecht
T 079 353 (6786) M 06 29 52 42 69
 Aanwezig: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag 
http://www.defensiepersoneelinactie.nl/2017/08/25/actie-op-15-september-a-s/

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht