GOOI EN VECHTSTREEK NIEUWSBRIEF MEI 2017

GOOI EN VECHTSTREEK NIEUWSBRIEF MEI 2017

01 mei 2017 - bestuur lokaal FNV GenV

GOOI EN VECHTSTREEK NIEUWSBRIEF MEI 2017

Beste Vrienden,
Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief 2017 van Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek. We zijn volop aan de slag om Lokaal FNV te versterken
en toegankelijker te maken. Waar zijn we zoal mee bezig en wat staat er in de stijgers? Een opsomming!
VAN VERGADERLOCATIE NAAR VOLWAARDIG VAKBONDSHUIS.
Een moderne vakbond staat dicht bij haar leden en biedt optimale
service en professionele ondersteuning. Daarbij past een modern en
goed geoutilleerd centrum. We noemen dit het
Vakbondshuis. De
FNV richt in Nederland 35 vakbondshuizen in, waaronder het vakbondshuis in Hilversum voor de regio Gooi en Vechtstreek.
De FNV is nog steeds gehuisvest op de Noorderweg 58, maar nu
uitgebreid met ruimte aan de andere kant van de deur, Noorderweg
56. De hele vestiging is grondig verbouwd in de stijl van de FNV
vakbondshuizen. Er zijn vergaderruimtes, 3 spreekkamers, 8 werkplekken, moderne vergaderfaciliteit en netwerkvoorzieningen. Het vakbondshuis is daarmee klaar voor informatie en advies voor leden
en niet-leden, loopbaanadvies, juridische ondersteuning, vergaderingen en workshops. Het is tevens een werkplek voor personeel en leden van de vakbond.
U bent van harte uitgenodigd om op 24 mei 2017 aanwezig te zijn bij
de officiële opening van ons nieuwe vakbondshuis, we hopen u daar
te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.
WAT KUNT U VERWACHTEN NA DE OPENING OP 24
MEI 2017
Het spreekuur gaat gewoon door maar nu op Noorderweg 56 i.p.v. Noorderweg 58, u wordt hier ontvangen met een bakje koffie en kunt uw vragen of problemen ongedwongen en in alle privacy bespreken met een van onze professioneel gecertificeerde ledenconsulenten.
De spreekuren (zonder afspraak) zijn elke maandag van 14.00 tot 15.00 uur en op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur met uitzondering van de feestdagen. Het vakbondshuis Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek is geopend op de meeste werkdagen van 10 uur tot 16 uur.
Later dit jaar wordt er gestart met loopbaanadvies In Hilversum. Tot die tijd kunt u terecht in Utrecht. U kunt online een afspraak maken.
Verwijzing Loopbaanadvies
Wanneer loopbaanadvies naar Hilversum komt is nog niet geheel
duidelijk. Hou hiervoor ook onze website
www.lokaalfnv.nl/regio/gooi-en-vechtstreek in de gaten.
Vanaf volgend jaar zal advies voor het invullen van uw belastingaangifte door FNV Belastingservice in het Vakbondshuis aan de Noorderweg plaatsvinden. Voor spreekuren (op afspraak) kunt u nu al
terecht in het vakbondshuis. Zie ook
FNV belastingservice

De huidige FNV telt 14 direct aangesloten sectoren, waaronder de
sector FNV Senioren. De sector senioren werkt aan de oprichting van
een lokaal bestuur. Nog dit jaar zal de oprichtingsvergadering plaatsvinden met de verkiezing van een bestuur. Het netwerk Lokaal FNV
Gooi en Vechtstreek en FNV Senioren zullen nauw samenwerken op
gezamenlijke thema’s. De thuisbasis van FNV Senioren is het vakbondshuis aan de Noorderweg 58.
Openingstijden
Het is de bedoeling de toegankelijkheid van ons vakbondshuis te vergroten door ruimere openstellingstijden. Het streven is dat we alle werkdagen open zijn. Helaas is het aantal benodigde vrijwilligers nog ontoereikend om dit te realiseren. Op het moment van deze nieuwsbrief zijn we in ieder geval na 24 mei geopend op:
Maandag: gehele dag (van 10.00 tot 16.00 uur)
Dinsdag: gehele dag (van 10.00 tot 16.00 uur)
Woensdag: ochtend (van 10.00 tot 13.00 uur)
Donderdag: middag (van 13.00 tot 16.00 uur) en
avond (van 19.00 tot 21.00 uur)

Vrijdag: ochtend (van 10.00 tot 13.00 uur)
Zoals u ziet is ons voornemen om op alle werkdagen de gehele dag open te zijn nog niet gerealiseerd. Spreekt het u aan om als vrijwilliger leden te ontvangen als gastvrouw of gastheer, geef u dan op bij Hennie Klomp, mail gooi-vechtstreek@fnvlokaal.nl of Hanneke de Vries, mail hanneke.devries@fnvlokaal.nl
 
 
 
 
 
 
 


FNV media- en cultuur (voorheen FNV Kiem) sluit zich bij ons aan. Dat
is een verrijking voor lokaal FNV omdat de media een belangrijke en
beeldbepalende sector is binnen onze regio. FNV Media & Cultuur
blijft bereikbaar op de locatie op het Mediapark.
Club FNV
We willen op regelmatige basis, gedacht wordt aan 1 maal per
maand, onder de naam
Club FNV thema-avonden organiseren waar
we met de leden en niet-leden en een spraakmakende inleider willen
discussiëren over actuele onderwerpen die spelen binnen onze maatschappij of onze regio.
Action Learning
Een vakbondshuis zonder actieve leden is een lege dop. Daarom
starten we op korte termijn met een actie-leertraject “Groeien door
Verbinden”. Daarvoor zijn wij op zoek naar bevlogen voortrekkers,
die willen meewerken aan een uniek ontwikkelingstraject om FNV
lokaal “smoel en inhoud” te geven. Voor de deelname aan dit traject
is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je hoeft geen ervaring te
hebben als bestuurs- of kaderlid. Jongeren wordt met nadruk gevraagd te reageren. Voor meer informatie: neem contact op met
martin.overbeeke@hotmail.com, telefoon 06 2390 6727.
Meewerken?
Wij zijn voortdurend op zoek naar leden die actief willen meewerken
aan de uitbouw van ons netwerk en het vakbondshuis. Heb je interesse, neem dan contact op met Hennie Klomp, mail
gooi-vechtstreek@fnvlokaal.nl of Martin Overbeeke, mail
martin.overbeeke@hotmail.com
TEN SLOTTE:
Voor 2017 staat nog op ons verlanglijstje, een goede verbinding
maken met vakbondsgroepen binnen de diverse bedrijven en instellingen binnen onze regio. We hebben bijvoorbeeld al een uitstekende
binding met de sector zorg, zowel bestuurlijk als politiek gezien.
Dit willen we ook realiseren binnen andere sectoren zoals bijvoorbeeld media, sociale werkvoorziening, metaal, vervoer, etc..
Wij nodigen bedrijfsledengroepen of ondernemingsraden graag uit
contact met ons op te nemen om daarover met elkaar in gesprek te
gaan. Is vanuit deze groepen de interesse gewekt, neem dan contact
op met Hennie Klomp, mail
gooi-vechtstreek@fnvlokaal.nl of Martin
Overbeeke, mail
martin.overbeeke@hotmail.com
We kunnen veel van elkaar leren. Bedrijfsledengroepen en andere
vakbondsgroepen kunnen gebruik maken van de faciliteiten in ons
vakbondshuis. Aanvraag via
gooi-vechtstreek@fnvlokaal.nl
Lokaal FNV | Straatnaam met huisnummer of postbus | postcode en woonplaats | T 000 0000 0000 | E email-adres Lokaal FNV | I fnv.nl
POSTADRES BEZOEKADRES E gooi-vechtstreek@fnvlokaal.nl

Jupiterstraat 76 Noorderweg 56- 58 T 06 – 300 95 636
1223 HC Hilversum 1221 AB Hilversum W www.lokaalfnv.nl/regio/gooi-en-vechtstreek

 

webpagina beheer:

LokaalFNV-GooienVechtstreek-JohanStuivenberg@outlook.com

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht