FNV Lokale netwerken regio Noord-West bijeenkomst

FNV Lokale netwerken regio Noord-West bijeenkomst

10 nov 2016 - FNV

FNV Lokale netwerken regio Noord-West bijeenkomst

Uitnodiging aan de kaderleden FNV Lokale netwerken regio Noord-West

 

Bouw mee aan een sterke FNV voor een eerlijk en rechtvaardig Nederland

 

Doe mee en kom naar één van de bijeenkomsten bij jou in de buurt!

 

Wat gebeurt er toch allemaal?

Wat moet de FNV de komende vier jaar gaan doen? Om deze vraag te beantwoorden willen wij met jou in gesprek. Dat gesprek gaat uiteraard over werk en inkomen maar ook over politiek en economie. Belangrijk voor het gesprek is dat we ervaringen uitwisselen over wat we in Noord Holland zien gebeuren: over flexibele banen en vaste banen, over werkgelegenheid, onzekere contracten, de afbraak van de sociale zekerheid, onze oudedagsvoorziening, over de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, over werkzekerheid in de regio. Het gesprek moet ertoe leiden dat we weten wat ons als FNV te doen staat.

 

In de spiegel kijken

Zien en begrijpen wat er gebeurt is belangrijk. Maar het gesprek moet ook gaan over de FNV, over onszelf dus: hoe kunnen wij weer sterker worden, mensen betrekken bij het vakbondswerk in de buurt en binnen bedrijven. Hoe pakken we dingen met elkaar op, in Nederland, over de grens maar zeker ook in Noord Holland. Kortom, we durven ook in de spiegel te kijken. Zijn we te ouderwets of juist te modern? Moeten we meer strijd voeren of juist meer overleg of meer van beiden? Tijdens het gesprek willen we het er dus ook over hebben wat we willen worden.

 

Waarom doen we dit?

We vinden dat mensen uit verschillende sectoren elkaar in de regio moeten ontmoeten. We zijn uiteindelijk lid van dezelfde club. Maar er is meer. Volgend jaar mei vindt het grote congres van de FNV plaats. Tijdens dat congres stellen we het meerjarenbeleidsplan vast. Dit plan maakt onderdeel van ons gesprek uit en de uitkomst van ons gesprek gaat mee in de voorbereidingen van het congres.

 

Aanmelden

Indien je belangstelling hebt, dan kun je je aanmelden voor één van onderstaande locaties: lokaal@fnv.nl. Vermeld hierbij welke locatie je naartoe gaat.

 

1) Regiobijeenkomst Kop van Noord Holland

Woensdag 23 november, Stationsplein 99, unit 149, Heerhugowaard

(LET OP! Navigatieadres is: Bevelandseweg 1, unit 112)

Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

 

2) Regiobijeenkomst Amsterdam

Maandag 28 november 2016, FNV, Naritaweg 10 te Amsterdam

Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

 

Graag tot ziens op één van de bijeenkomsten!

 

Met vriendelijke groet,


[www.fnv.nl]

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht