Ambities 2017 Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek

Ambities 2017 Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek

14 nov 2016 - Martin Overbeeke

Ambities 2017 Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek

Ambities 2017

Het nieuwe jaar komt met rasse schreden dichterbij. Dat betekent voor het bestuur verantwoording afleggen en plannen maken voor de toekomst. De bestuursleden van Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek hebben elkaar diep in de ogen gekeken en geconstateerd dat we onze ambities voor 2016 niet helemaal hebben waargemaakt. Dat moet beter in 2017, daarover zijn we het eens. Nu moet u niet de indruk krijgen dat het allemaal kommer en kwel was. Integendeel. De jubilea-vieringen waren een succes, de waardering van de circa 120 jubilarissen was groot. Met succes is gestreden voor de positie van thuiszorgmedewerkers. Jelmer Mulder, trekker van de groep Sociaal Domein, heeft een stevige positie verworven in de politieke arena van de regio. De spreekuren worden goed bezocht. Een team van opgeleide ledenconsulenten staan wekelijks klaar om leden en niet leden van advies te dienen op het gebied van sociale wetten en inkomen. Loopbaanadvies wordt vooralsnog vanuit het vakbondscentrum in Utrecht gedaan. Ons kaderlid Jan Schriefer doet geweldig werk in het ledenparlement. Ondanks onze inspanningen loopt het ledenaantal terug. De activiteit ledenwerving en binding is niet van de grond van komen. Er zijn geen thema-avonden geweest. Dat is jammer want de avonden zijn waardevolle contactmomenten met onze leden.

Voor 2017 zijn onze ambities fors. De werkgroep Sociaal domein wordt voortgezet, met aandacht voor politieke beïnvloeding, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. We gaan werk maken van contacten met kader en bedrijfsledengroepen in onze regio. Het meest kijken we uit naar de opening van ons vakbondshuis Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek. Met het vakbondshuis Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek zijn we zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar voor leden en niet leden. Mensen kunnen er terecht voor contact, ledenservice, loopbaanadvies, belastingadvies, spreekuren etc. Bestuurders vinden er een werkplek. Kadergroepen en ondernemingsraden en aan de FNV gelieerde groepen kunnen daar vergaderen. Het streven is dat het vakbondshuis dagelijks geopend is. Thema-avonden blazen we nieuw leven in. Nieuwe leden worden uitgenodigd voor een kennismakingsavond. Op veler verzoek komt er weer een belastingavond. Rond de Tweede Kamerverkiezingen gaan we een politiek debatavond organiseren. We vinden het belangrijk om onze trouwe leden te belonen, de feestelijke jubileumvieringen gaan ook onveranderd door. Doen wat je zegt, gaat ons goed af maar zeggen wat je doet minder. De communicatie moet verbeteren. We gaan dat projectmatig aanpakken. In het verlengde hiervan ligt ledenbinding en werving. Het is onze ambitie om de daling van ledental om te buigen naar winst. Zodra het vakbondscentrum Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek open beginnen we met vakbondscafe ’s. We willen op vaste momenten ontmoetingen organiseren over een actueel thema. Ontmoetingen waarin veel ruimte is voor discussie en gesprek, met een hapje en een drankje, zo hoort dat in een café. We kijken vooruit naar een energiek jaar. En …. naar een vakbondshuis als bruisend centrum van de FNV in de Gooi en Vechtstreek.

 

 

 

 

Om onze ambities waar te maken zijn we op zoek naar actieve leden. Heb je belangstelling, ervaring, of kennis van organiseren, wet- en regelgeving, coaching, communicatie, horeca/gastheerschap etc. aarzel dan niet contact op te nemen met Hennie Klomp 06 3009 5636 of Martin Overbeeke 06 2390 6727 of stuur een mail aan Gooi-Vechtstreek@fnvlokaal.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht