Wie is de Boef?

Wie is de Boef?

19 sep 2016 - Peter Prik

Wie is de Boef?

De eerste stap is gezet. Zorgverzekeraars kunnen straks zonder uw toestemming uw medisch dossier inzien, als ze het vermoeden hebben dat er fraude is gepleegd. Op 13 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Schippers van Volksgezondheid. Er wordt voor 11 miljoen met zorgkosten gefraudeerd, waarvan 9,5 miljoen door zorgverleners en tussenpersonen. U en ik frauderen dus met elkaar 1,5 miljoen euro. Is dat veel? Niet echt, op het totale zorgbudget minder dan 0,015%. Voor een cijfer in de marge wordt het medisch beroepsgeheim dus op de helling gezet. Nu is er nog een drempel. Uw arts hoeft alleen gehoor te geven aan een vraag van uw verzekeraar als er 'serieuze vermoedens zijn van onrechtmatig handelen'. Hoe gaat uw arts daar mee om? Informeert hij u of beantwoordt hij klakkeloos elk verzoek van de verzekeraar. Misschien eens tijd voor een vertrouwens-consult.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht