Sociaal Domein / werkgroep zorg

Sociaal Domein / werkgroep zorg

22 sep 2016 - Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek

Sociaal Domein / werkgroep zorg

FNV Lokaal Gooi- en Vechtstreek, een actieve club

 

Veel leden van FNV Gooi- en Vechtstreek hebben te maken met het sociaal beleid en de uitvoering daar van door gemeenten en instellingen. Beïnvloeding van het sociaal politieke beleid is een speerpunt van het netwerk FNV Lokaal Gooi- en Vechtstreek. Er is veel geïnvesteerd in de contacten en overleg met politici, beleidsmakers en instellingen. Meestal gaat dat op een constructieve wijze maar we schuwen de confrontatie niet als dat nodig is. Zo is er veel contact met ambtenaren van Regio Gooi- en Vechtstreek door ons aangeduid als De Regio. Dit is een samenwerkingsverband van gemeenten die en voorstellen en beleid maken. (website De Regio)

 

Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd?

 

Sociaal Domein / werkgroep zorg

 

Op 29 augustus heeft de werkgroep Sociaal Domein een bijeenkomst gehad met het Ombudsteam van het OmbudsPlein Gooi- en Vechtstreek (Website OmbudsPlein) en met de beleidsmakers binnen het Sociaal Domein van de Regio

 

Overleg ombudsteam

Bij dit overleg is gesproken over klachten van medewerkers in de zorg en mensen die hulp vragen, vallend onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vanuit het spreekuur bij Lokaal FNV was een klacht aan ons doorgespeeld die wij vervolgens in dit overleg aan de orde hebben gesteld. Het ombudsteam heeft deze klacht overgenomen en gaat die verder onderzoeken. Voorgesteld wordt om klachten m.b.t. de WMO vanuit het spreekuur worden aan de werkgroep te melden zodat de werkgroep deze aan het ombudsteam kunnen doorgegeven.

 

Overleg Sociaal Domein Regio

Er is een overleg met De Regio geweest zonder FNV-bestuurder Hans van den Wijngaarden; als nieuwe bestuurders waren aanwezig Maureen van der Pligt en Osman Elmaci. Maureen neemt de rol van Hans over maar zal niet altijd bij het overleg aanwezig zijn.

In dit overleg wordt gesproken over de aanpassingen in de lopende contracten voor de thuiszorg (CHT) die eind dit jaar van kracht worden. Voor zover we kunnen overzien heeft dit voor de huishoudelijke hulp in onze regio geen negatieve uitkomst. Wat dit precies betekent voor de medewerkers zal de komende maanden worden bestudeerd zodat we de medewerkers bij de start van de nieuwe contracten kunnen informeren. We willen hiervoor een informatieavond te organiseren voor de FNV leden in de Regio. Aan Marco v.d. Spek, Inkoopstrateeg van De Regio is gevraagd het verhaal vanuit De Regio te doen.

 

Werkgroep zorg.

Op 6 september is de werkgroep zorg bijeen geweest.

Bij deze bijeenkomst is ook Maureen van der Pligt aanwezig.

In de werkgroep wordt verslag gedaan van de beide overleggen met de Regio.

Verder staat op de agenda het wel en wee bij de verschillende zorgverleners.

Van de meeste zorgverleners ontvangen we weinig tot geen informatie. .

Eén van de zorgverleners had aangegeven dat het in het contract met de Regio genoemde bedrag te laag was.

De Regio blijft bij haar standpunt; welke consequenties de betreffende zorgverlener hier uit trekt is niet bekend.

Afgesproken wordt om op 23 november om 19:30 uur in het Vakbondscentrum een bijeenkomst te organiseren voor alle FNV leden uit de regio die werken bij zorgverleners of verzorgingshuizen. In die bijeenkomst willen we dan aan de werknemers uitleggen wat hun rechten zijn conform de nieuwe contracten.

Voor deze bijeenkomst worden alle leden aangeschreven enkele weken daarvoor de actievelingen telefonisch benaderen. Maureen zal de brieven 2 november versturen en op 9 november de belronde houden.

Volgende bijeenkomst van de werkgroep is op 11 oktober 19.30 uur - vakbondscentrum

 

Werk en werkgelegenheid

 

Op 7 september is er een gesprek geweest met wethouder Arjo Klamer van Hilversum.

Met enige regelmaat vindt een gesprek plaats met de wethouder die werkgelegenheid in zijn portefeuille heeft. Dat is begonnen onder wethouder Jan Rensen en voortgezet onder Arjo Klamer.

Aan de orde zijn geweest ons wens voor een contactpersoon bij het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum, medewerking aan de FNV Lokale Monitor 2016, samenwerking met het UVW, werkgevers en gemeenten in de Werkkamer, een werkgelegenheidsinitiatief van Klamer en de personeelssituatie in de verzorgingshuizen. De FNV wil samen met kaderleden uit bedrijven en instellingen werk maken van de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het idee is om in januari een werknemerstop te beleggen met kaderleden en werkgevers uit de regio.

 

FNV Lokaal Gooi en Vechtstreek

Er wacht ons een druk seizoen. Zowel op het gebied van het sociaal domein als werkgelegenheid en echte banen is er veel te doen. We willen contacten met onze leden in de sectoren en instellingen versterken en meer doen aan voorlichting en contact. Nog dit jaar wordt ons nieuwe vakbondscentrum aan de Noorderweg in Hilversum geopend. Daar is ruimte voor actie en activiteiten. FNV kan de steun van actieve leden goed gebruiken. In het bijzonder zijn we op zoek naar leden met ervaring in projecten, besturen, organiseren van evenementen, public relations, loopbaanadvies of kennis van belastingen en sociale wetgeving. De FNV biedt goede mogelijkheden voor scholing op specifieke terreinen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht