Lokale Monitor

Lokale Monitor

26 sep 2016 - Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek

Lokale Monitor

FNV presenteert de Lokale Monitor

De FNV toetst iedere twee jaar het sociale beleid van de gemeenten in Nederland. In het totaal hebben 144 gemeenten de vragenlijst voor monitor ingevuld. Helaas ontbreken alle gemeenten in de Gooi & Vechtstreek, waaronder Hilversum. Wij kunnen daarom het sociaal beleid van de gemeenten in onze regio niet vergelijken met dat van de andere gemeenten in ons land. Wij hadden graag de regiogemeente Hilversum vergeleken met steden als Amersfoort, Haarlem, Nijmegen, Enschede, Zwolle. Een gemiste kans voor de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek om zich landelijk te profileren.

Waar gaat de monitor over?

Aan alle gemeenten is een digitale vragenlijst gestuurd over werk en inkomen. Er zijn vragen gesteld over werken zonder loon, verdringing van arbeid, sociale werkvoorziening, beschut werk en garantiebanen. En ook over lokale investeringen in werkzoekenden, inkomen en minimabeleid, eigen bijdragen en mantelzorg. En verder over de rechten en plichten voor uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden. Er is nadrukkelijk gevraagd naar de uitvoering van de participatiewet.

Resultaten

Slechts een kwart van de gemeenten vinden dat verplicht werken zonder loon als tegenprestatie nuttig is. De rest ziet vooral bezwaren. Als re-integratie instrument werkt het niet, het kost meer tijd en geld en de verdringing van reguliere arbeid is moeilijk te toetsen. Het FNV is tegen werken zonder loon.

Per januari 2015 is de sociale werkvoorziening gesloten voor nieuwe instroom. Er zullen altijd mensen zijn die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking geen kans maken op werk in de reguliere arbeidsmarkt. Gemeenten hebben middelen gekregen om zogenoemde beschutte werkplekken te maken. Uit de monitor blijkt dat hier bar weinig van terecht komt. De Minister dreigt nu met sancties. Overheid, vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat er oplopend naar 2026, 125000 extra banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt komen. De uitvoering wil niet erg vlotten. Het levert veel werk

op voor ambtenaren, adviseurs, bestuurders, ICT bestandenbouwers, UWV-medewerkers en anderen, maar heel weinig voor de doelgroep: de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Reacties gemeenten

Alle gemeenten klagen over de uitvoerbaarheid van de participatiewet. De financiële middelen van het Rijk zijn onvoldoende, de criteria voor het doelgroepenregister en beschutwerk te strak, de beleidsvrijheid van gemeenten is beperkt en de kaders onzeker. De participatiewet is te veel gericht op verplichten en sanctioneren in plaats van ondersteunen, motiveren en overtuigen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat dat deze haperende wet onder een PvdA-staatssecretaris tot stand is gekomen.

De vraag waar gemeenten trots op zijn levert een scala aan goede en inspirerende voorbeelden op. In de regio Gooi- en Vechtstreek zijn vast en zeker goede voorbeelden te vinden, maar als gemeenten niet de tijd nemen om de vragenlijst in te vullen zullen we dat nooit weten.

Reactie FNV Gooi en Vechtstreek

Wij hebben onze teleurstelling over de weigering om deel te nemen kenbaar gemaakt aan Wethouder Arjo Klamer. Wij zullen de bevindingen van de Monitor meenemen in onze contacten met de lokale politiek en het samenwerkingsverband Regio Gooi & Vechtstreek. Mogelijkheden om alsnog te toetsen zullen we binnen de FNV onderzoeken.

En dan nu de score

Welke gemeenten zijn sociaal en welke gemeenten bakken er weinig van? De eer gaat naar gemeente Westland met een score van 50 op een schaal van 0 tot 70. Onmiddellijk gevolgd door Amsterdam en Den Haag met 45 punten. Opvallend is het aantal gemeenten met 40 punten in Brabant en Limburg. Dat het slechter dan nul kan bewijst de gemeente Hilvarenbeek met min 5 punten. Gemeenten als Houten, Harderwijk, Veenendaal en Zeewolde doen het met nul punten op de teller niet veel beter. Via deze link kun je het rapport Lokale Monitor editie 2016 downloaden. Wil je liever een gedrukt exemplaar, stuur dan een verzoek naar: gooienvechtstreek@fnvlokaal.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht