Lokaal FNV Maastricht-Heuvelland

Lokaal FNV Maastricht-Heuvelland

14 dec 2015 - FNV persbericht

Lokaal FNV Maastricht-Heuvelland

Lokaal FNV netwerk Maastricht-Heuvelland kiest nieuw bestuur

Op maandag 23 november hebben de kaderleden van Lokaal FNV Maastricht-Heuvelland tijdens de vergadering hun nieuwe bestuur gekozen. Veel enthousiaste leden hadden zich kandidaat gesteld voor een bestuurszetel. Uit deze leden zijn er zeven tot bestuur gekozen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Met dit nieuwe bestuur wil FNV op lokaal gebied een sterk front neerzetten binnen de gemeenten en zichtbaarder zijn voor leden én niet-leden.

‘Ik ben erg blij verkozen te zijn,’ zegt Huub Esten, secretaris van het nieuwe bestuur. ‘We kunnen nu fris van start. Onze eerste taak is het opstellen van een bestuursvisie en het bijbehorende Werkplan 2016. Ook zijn we van plan veel activiteiten op te gaan zetten.’ Op 1 januari 2016 moet het lokale netwerk officieel opgericht worden.

Actief in de regio Lokaal FNV Maastricht-Heuvelland heeft veel activiteiten op de planning staan. Kaderleden van de FNV gaan zich in Maastricht bezig houden met onder andere armoedebeleid, de uitvoering van de Participatiewet, ledenwerving en ledenbinding. Meer over Lokaal FNV Maastricht-Heuvelland: www.lokaalfnv.nl/maastricht-heuvelland

FNV-bestuurder Gitta Backer: tel.nr.

Over Lokaal FNV

Lokaal FNV is door heel Nederland actief om onder andere het lokale politieke beleid te beïnvloeden. Dit is de laatste jaren alleen maar belangrijker geworden, omdat gemeenten er steeds meer taken bij hebben gekregen, zoals de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en alles wat te maken heeft met de Participatiewet. www.lokaalfnv.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht