Afspraken Red de Zorg

Afspraken Red de Zorg

12 dec 2015 - FNV

Afspraken Red de Zorg

Afspraken Red de Zorg dankzij acties van leden en ondersteuners.

Beste ondertekenaar van de Volkspetitie Red de Zorg,

Duizenden mensen hebben zich hard ingezet voor Red de Zorg. Er zijn bijna 1 miljoen handtekeningen opgehaald, er zijn veel lokale acties gevoerd en op 12 september was er een grote demonstratie in Amsterdam. En met succes! Afgelopen vrijdag hebben we samen met het kabinet, de gemeenten en het CNV goede afspraken kunnen presenteren.

De bezuinigingen hebben grote delen van de zorg in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg zwaar beschadigd. Verzorgingshuizen worden gesloten omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, maar tegelijkertijd wordt de thuiszorg afgebroken. Er vindt een race naar beneden plaats in de thuiszorg, waardoor zorgmedewerkers salaris moeten inleveren terwijl ze hetzelfde werk blijven doen. Banen verdwijnen terwijl de zorg nog steeds nodig is.

Dankzij duizenden leden die zich actief hebben ingezet, dankzij tientallen maatschappelijke organisaties die Red de Zorg hebben gesteund en dankzij vele bekende Nederlanders die zich hebben uitgesproken voor de zorg hebben we dit nu kunnen keren. Dit is een resultaat waar we trots op zijn. Respect, waardering en de menselijke maat in de zorg is terug.

De belangrijkste afspraken op een rij:

In totaal wordt er voor 300 miljoen euro meer in de huishoudelijke zorg/ondersteuning thuis gestoken. Daarmee zijn de bezuinigingen op de huishoudelijke zorg verder teruggebracht en kan een groter deel van de werkgelegenheid overeind blijven.
Er is 60 miljoen beschikbaar in een soort ‘noodfonds’ om de continuïteit van werkgelegenheid en zorg te garanderen. Hiermee zouden de banen van zorgorganisaties in moeilijkheden, zoals TSN en Verian kunnen worden gered.
Er wordt ruim 200 miljoen euro uitgetrokken voor de verpleeg-, en verzorgingshuizen. Hiermee moet de hoge werkdruk aangepakt worden door het inzetten van meer personeel.
Er komt een personele bezettingsnorm voor de verzorgings- en verpleeghuizen en de FNV wordt betrokken bij het opstellen van die norm.
Het is niet meer mogelijk om op grote schaal thuiszorgmedewerkers sociale rechten af te pakken en gedwongen ZZP’er te maken als alfahulp.
De loondump in de thuiszorg wordt gestopt omdat de nieuwe loonschaal in de cao in werking treedt. Dit betekent dat situaties waarbij thuiszorgmedewerkers worden gedwongen om soms wel 20 procent salaris in te leveren, niet meer voor kunnen komen.
De functie van huishoudelijk zorgmedewerker wordt breder gemaakt en meer gericht op ondersteuning thuis in de volle breedte. Want thuiszorg is een vak en nu teveel opgeknipt in verschillende functies, waardoor het werk inhoudelijk is uitgekleed, maar er ook soms teveel verschillende gezichten bij een cliënt voorbij komen.
Er komt een structureel overleg waarin de vakbonden, de werkgevers en de gemeenten samen gaan toezien op de uitvoering van al deze afspraken. Dit om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij afspraken op papier blijft, maar ook om ervoor te zorgen dat wanneer er in gemeenten in Nederland dingen mis gaan, we dit niet gemeente voor gemeente hoeven aan te kaarten.
Ook voor de gehandicaptenzorg komt er een plan om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daar krijgt de vakbond een actieve rol in.
Er blijft natuurlijk nog veel te doen in de zorg. We zullen aandacht blijven vragen voor de nog op handen zijnde bezuinigingen. Daarnaast willen we dat de macht van verzekeraars wordt gestopt en dat we een zorgstelsel behouden waarbij de menselijke maat telt. We blijven topsalarissen aankaarten in de ActiZ top 50. We gaan met Lokaal FNV in de gemeenten aan de slag, en dus ook met die gemeenten voor goed lokaal en sociaal beleid in het WMO domein. Dus op het gebied van werk en inkomen, ondersteuning thuis, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Ook zullen we ons de komende tijd hard maken voor behoud van werkgelegenheid van TSN.
Mede dankzij uw steun hebben we dit mooie resultaat kunnen bereiken. Bent u nog geen lid van ons? Sluit u dan vandaag nog aan, want samen staan we sterker. Zo kunnen we ons blijven inzetten voor goede zorg en goed werk.

Met vriendelijke groet,

Ton Heerts
Voorzitter FNV

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht