De Jo Vaessen FNV Vakbondsprijs Sociale Werkvoorziening

 De Jo Vaessen FNV Vakbondsprijs Sociale Werkvoorziening

14 mei 2015 - Stella de Winter

De Jo Vaessen FNV Vakbondsprijs Sociale Werkvoorziening

Heerlen, 13-5-2015

 

Jo Vaessen aan het woord:

Overdonderd werd ik gisteren tijdens mijn afscheidsreceptie dat de bondsvoorzitter Ton Heerts mij het eerste exemplaar uitreikte van een door de FNV ingestelde vakbondsprijs , de Jo Vaessen FNV Vakbondsprijs Sociale Werkvoorziening.

Deze prijs wordt nu jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor deze sector. Te veel eer dat er een blijvende prijs naar mij vernoemd is.

Allen uit het diepste van mijn hart dank. Dank voor de staande ovaties, voor alle attenties, voor het komen, voor de handdruk, voor de kussen en knuffel. Kortom dit overtrof al onze verwachtingen.

Ook dank voor het mini symposium waarbij de SW en PW centraal stonden. Het was helaas ondoenlijk met iedereen wat langer te praten. Maar mijn erkentelijkheid en warme vriendschappelijke gevoelens gaan naar elk van jullie uit.

Tot slot, dank Jan en zijn commissie die dit alles hadden bekokstoofd!

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht