Contributie 2019 vastgesteld

Van 14 december 2018 12:01 tot 31 december 2019 12:02

Contributie 2019 vastgesteld

Contributie

Introductiekorting € 25 voor 4 maanden

Betaal slechts € 25 voor de eerste 4 maanden, daarna maximaal € 16,93 contributie per maand.

NB: De introductiekorting geldt niet als je overstapt met behoud van lidmaatschapsrechten van een andere vakbond naar de FNV. 

Contributietarieven 2019

  Maandbedrag (bij incasso)
bruto maandinkomen meer dan of gelijk aan  € 1.615,80 € 16,93
bruto maandinkomen tussen € 807,50 en  € 1.615,80* € 12,70
bruto maandinkomen minder dan € 807,50 € 8,47
uitkeringsgerechtigden € 8,47
gepensioneerden € 8,47
jongeren tot 23 jaar € 2,08
student (voltijd dagonderwijs)** € 2,08
kennismakingstarief

eerste 4 maanden € 25

* De contributietarieven zijn gebaseerd op het bruto minimumloon.
** Dit geldt niet voor BBL-opleidingen; als BBL'er betaal je regulier tarief (afhankelijk van inkomen). 

  • Alle bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso. Voor betaling per acceptgiro geldt een toeslag van € 1,- per maand.
  • De contributie voor aangesloten bonden kan variëren. Kijk voor de exacte informatie op de website van je bond.

Jonger dan 23 jaar of student? Verlaagd tarief

  • Ben je jonger dan 23 jaar, dan betaal je een gereduceerd tarief van € 2,08 per maand. Vanaf 23 jaar betaal je het reguliere tarief.
  • Ben je student (voltijd dagonderwijs)? Dan betaal je € 2,08 per maand. Hiervoor hebben we een bewijs van inschrijving bij een voltijd opleiding nodig.

Bewijs voor lager contributiebedrag

Kom je in aanmerking voor een lager contributiebedrag dan € 16,93 op basis van je opleiding, bruto maandinkomen of uitkering (met uitzondering van AOW)? Stuur dan een bewijs, samen met je volledige naam en lidmaatschapsnummer, naar adres:

FNV t.a.v. Afdeling Contributie
Postbus 9208
3506 GE Utrecht

We kunnen de korting verrekenen tot maximaal 6 maanden terug in de tijd.

Soort bewijs:

  • Uitkering of vroegpensioen? Een brief van de uitkeringsinstantie met datum van ingang van de uitkering.
  • Lager inkomen dan € 1.615,80: een kopie van je loonstrook
  • Geen inkomen: een kopie van de voorlopige teruggave Belastingdienst
  • Pensioen: je hoeft niks te doen; dit berekenen we op basis van de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Jonger dan 23 jaar: je hoeft niks te doen; dit berekenen we op basis van leeftijd.
  • Student: een bewijs van inschrijving bij een voltijd opleiding.

Zie ook: 
Algemene voorwaarden voor rechtsbijstand
Statuten FNV (pdf)

Veelgestelde vragen over contributie

Deel deze Activiteit