DE FNV EN HET ENERGIEAKKOORD

Van 22 januari 2019 19:15 tot 22 januari 2019 21:30

DE FNV EN HET ENERGIEAKKOORD

DE FNV EN HET ENERGIEAKKOORD

Kitty Jong, Vicevoorzitter FNV op 22 januari 19:30, Vakbondshuis Hilversum

undefined

De FNV is vóór een ambitieus klimaatbeleid met aandacht voor echte banen, inkomen en een eerlijke verdeling van de lasten.

Wat betekent de energietransitie voor je baan? Investeren in scholing en vaardigheden is nodig, maar hoe doe je dat? Van het gas af? Wie gaat dat betalen? In het energie-akkoord wordt de burger belast en de industrie gesubsidieerd. Is dat eerlijk?

De FNV vindt dat het energieakkoord niet voldoet en heeft daarom, samen met de milieubeweging, niet ingestemd met dit akkoord.

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV komt op 22 januari (19:30 uur) naar het FNV Vakbondshuis Hilversum om de discussie met leden en belangstellenden aan te gaan over onze ideeën en eisen betreffende energieakkoord.

Wil je meepraten over klimaat en energie in relatie tot echte banen, inkomen en een duurzaam klimaat, kom dan op 22 januari naar het Vakbondshuis Hilversum, Noorderweg 58. Aanvang 19:30, inloop vanaf 19:15 uur.

Het aantal plaatsen is beperkt. Geef je daarom snel op door een mail te sturen aan: Lokaal.GooiVechtstreek@vereniging.fnv.nl

Deel deze Activiteit