ZZP’ERS SAVE THE DATE

Van 15 mei 2018 19:45 tot 15 mei 2018 22:00

ZZP’ERS SAVE THE DATE

FNV Vakbondshuis Hilversum, Noorderweg 56, Hilversum. 

Open voor leden en belangstellenden

 

De FNV en zzp.

Nederland telt 2 miljoen flexwerkers en 1,1 miljoen zzp'ers, dat is 35% van de beroepsbevolking.

Wat kan een vakbond die van oudsher gericht is op collectieve belan-genbehartiging in bedrijven, instellingen en sectoren doen voor zzp’ers? En welk belang heeft de zzp'er om lid te worden van een vak-bond?

De samenstelling van de arbeidsmarkt verandert. De FNV gaat daarin mee. Belangenbehartiging voor werkenden is en blijft de corebusiness, maar de vorm verandert. Een groep van 1,1 miljoen zzp'ers is een col-lectief, een groep met eigen specifieke belangen. Meer nog dan leden die werken onder de paraplu van een cao, hebben zzp'ers behoefte aan steun, advies en goede wettelijke en sociale kaders.

FNV Zelfstandigen behartigt de belangen voor zzp'ers al meer dan 15 jaar. Naast een sterke lobby in polder en politiek Den Haag biedt FNV-Zelfstandigen hulp en ondersteuning aan zzp'ers met rechtsbijstand, professioneel advies, hulp bij incassoproblemen en incassoservice, kor-tingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. De ZZP Academy levert maatwerk workshops, trainingen, white papers en bijeenkomsten die kennis en ondernemersvaardigheden blijvend versterken. Verder biedt FNV Zelfstandigen specifieke diensten als contract screening, in-cassoservice, kortingen op verzekeringen.

Wil je meer weten kom dan naar Club FNV op 15 mei as. in het FNV Vakbondshuis in Hilversum. De avond begint om 20 uur, in-loop vanaf 19:45. Open voor leden en belangstellenden kunnen zich melden door een e-mail te sturen aan: Lokaal.GooiVechtstreek@vereniging.fnv.nl o.v.v. Club FNV 15 mei.

undefined

Deel deze Activiteit