Kort geding over loonvoorstel overheid

Van 17 september 2015 09:00 tot 17 september 2015 13:00

Kort geding over loonvoorstel overheid

Kom naar Den Haag op 17 september voor het kortgeding over het loonvoorstel voor het overheidspersoneel

Donderdag 10 september 2015 zijn de werkgever en de andere drie centrales voor overheidspersoneel, in een 1e vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden na het zomerreces, tot een voorlopige overeenkomst gekomen. Die overeenkomst houdt in dat de afspraken over de loonontwikkeling die staan in het loonruimteakkoord dat door die drie centrales met het kabinet is gesloten, één op één worden doorvertaald naar de sector Defensie. Dat loonruimteakkoord met het kabinet is zonder de FNV-bonden van de ACOP tot stand gekomen. Er volgt nog een hernieuwd overleg over deze overeenkomst in het formele Sector Overleg Defensie (SOD) omdat de ACOPDef (AFMP, MARVER en FNV Overheid) niet akkoord zijn gegaan met de uitkomst van dit overleg.

In de voorlopige uitvoeringsovereenkomst is opgenomen dat 0,8% loonsverhoging, ontstaan uit vrijval door de daling van de werkgeverspremie voor pensioenen in 2015, al per 1 januari 2015 is gerealiseerd. De minister is met de andere drie centrales overeengekomen de resterende loonruimte uit het loonruimteakkoord op de volgende wijze in te zetten:
1,25% primaire loonsverhoging per 1 september 2015
3% primaire loonsverhoging met ingang van 1 januari 2016
€ 500 bruto eenmalig in oktober 2015

De redenen waarom de ACOP-bonden zich verzetten tegen dit loonruimteakkoord hebben wij in de afgelopen tijd regelmatig met je gedeeld. Je kunt daar alles over nalezen op onze website. Uiteraard wil ook FNV Overheid een stevige loonsverhoging voor haar leden. Dat hebben we de minister ook laten weten. Maar datgene wat door haar nu geboden wordt is voor ons veel te weinig. Onze inzet voor 2015 alleen al was 3% structurele loonsverhoging. Daarnaast is de loonsverhoging die je nu gaat ontvangen voor een groot deel geld dat al voor je pensioen bestemd was. Dat pensioen zal in de toekomst door de ingrepen uit het loonruimteakkoord aanzienlijk slechter worden. Vooral onze jonge leden zullen daar stevig door worden geraakt. En dat is voor FNV Overheid onacceptabel. Wij vinden namelijk dat wij als vakbonden niet alleen verantwoordelijk zijn dat je nu een fatsoenlijk inkomen hebt, maar dat ook onze jongeren van nu in de toekomst nog tijdig met pensioen kunnen gaan en ook dan nog fatsoenlijk kunnen leven. Een samenleving waarin doorwerken tot je omvalt de norm wordt, is een samenleving waar FNV Overheid niet aan mee wil werken!

Op woensdag 9 september was door de ACOPDef nog een brief gezonden naar de Minister, waarin wij het standpunt van de FNV dat het loonruimteakkoord overheidssector van 10 juli 2015 onrechtmatig en daarom niet geldig is, aan haar kenbaar hebben gemaakt. Omdat de FNV-bonden een kort geding aanspannen - dat op donderdag 17 september zal plaatsvinden - heeft FNV Overheid de minister in die brief dringend verzocht het arbeidsvoorwaardenoverleg aan te houden tot na de uitspraak van de rechter. De andere deelnemers aan het overleg (de werkgever en de drie andere centrales) hebben besloten onze brief niet te behandelen, omdat deze volgens hen te laat was aangeboden. Het was voor de andere partijen echter geen probleem om de uitwerking van het loonruimteakkoord aan de agenda toe te voegen. Een onderwerp dat ook niet op de agenda van deze vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden stond en waarvoor al helemaal geen onderliggende stukken waren aangeboden.

De ACOPDef heeft de minister, gezien de hele gang van zaken in het overleg, laten weten dat zij van mening is dat er geen sprake meer is van open en reëel overleg, omdat duidelijk is geworden dat de uitkomst van het overleg al van tevoren vastligt. Ook hierover zullen de FNV-bonden de rechter om een oordeel vragen.

Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- Kijk op fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.
Boerhaavelaan 1 Postbus 3010 T 088 368 0 368 I www.fnv.nl
2713 HA Zoetermeer 2700 KT Zoetermeer F (079) 35 21 226 KvK 40 53 18 40

KORT GEDING
Op donderdag 17 september om 10.00 uur dient in Den Haag het kort geding over het loonvoorstel voor het overheidspersoneel.Vanwege de bewaking dien je een uur van tevoren, om 9.00 uur, bij de rechtbank aawezig te zijn. Adres: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag.
De FNV heeft het kort geding aangespannen tegen de overheidswerkgevers en de kleinere vakbonden, omdat wij vraagtekens zetten bij het gevolgde proces rond het loonruimteakkoord. We willen dat akkoord met pensioenverslechteringen voor 2,8 miljoen mensen van tafel.
Wil je bij de zitting aanwezig zijn? Meld je dan aan op www.fnv.nl/kortgeding om verzekerd te zijn van een plek. De publieke tribune heeft slechts een beperkt aantal plaatsen.

REFERENDUM
We geven in oktober een stem aan alle 2,8 miljoen ABP-deelnemers via een referendum over het loonruimteakkoord. Zij krijgen immers allemaal een pensioenverslechtering voor hun kiezen. De mening van zoveel mensen kan niet worden genegeerd. Dat akkoord moet van tafel, het moet beter!

DOE AANGIFTE VAN DIEFSTAL VAN JE PENSIOEN!
Op maandag 14 september kun je tussen 14.00 en 15.00 uur aangifte doen van diefstal van je pensioen. Dat kan bij een van de onderstaande bureaus bij jou in de buurt:
Groningen, Rademarktstraat 12, 9711 CV
Haarlem, Koudenhorn 2, 2011 JC
Rotterdam, Doelwater 5, 3011 AH
Eindhoven, Mathildelaan 4, 5611 BL
Den Haag, Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG
Maastricht, Prins Bisschopsingel 53, 6212 AB
Arnhem, Beekstraat 39, 6811 DW
Breda, Chasséveld 3-A, 3811 DH
Middelburg, Achter de Houttuinen 10, 4331 NJ
Amsterdam, Marnixstraat 148, 1016 TE
Schiphol, Aankomsthal, bij het bord Plaza Police (naast NS)

Kun je niet komen, doe dan digitaal aangifte: www.fnv.nl/aangifte . Dit kan uiteraard op elk moment.

Hartelijke groet,

Marieke Manschot Bestuurder Defensie
Rien Klaassen, Stan Verhaert en Geert Senecaut (Arbeidsvoorwaardenadviseurs)

9 september 2015

 

undefined

Deel deze Activiteit