“Uitnodiging regiobijeenkomsten arbeidsvoorwaardenagenda 2016”

Van 19 mei 2015 16:30 tot 4 mei 2015 21:30

“Uitnodiging regiobijeenkomsten arbeidsvoorwaardenagenda 2016”

 
“Uitnodiging regiobijeenkomsten arbeidsvoorwaardenagenda 2016”


Beste kaderleden,

Het is de ambitie van FNV om beleid en dus ook arbeidsvoorwaardenbeleid van onderop en dus met betrokkenheid van kaderleden en bestuurders vanuit de sectoren op te stellen. Om daar met betrekking tot de Arbeidsvoorwaardenagenda 2016 fatsoenlijk vorm en inhoud aan te geven, moet daar nu al mee worden gestart via regiobijeenkomsten. Gestart ondanks het feit dat we nog midden in de onderhandelingsprocessen 2015 zitten. Zoals er ook voor een groot aantal cao’s nog een hard gevecht gevoerd wordt om ons beleid te realiseren en de soms beschamende voorstellen van werkgevers  tegen te houden. Willen we echter op tijd gereed zijn en een zo een groot mogelijke betrokkenheid en verbondenheid over de sectoren heen organiseren dan moeten we nu starten.
Doel van de bijeenkomsten  is voldoende input te verzamelen voor een kernachtige agenda voor  het beleid en de strategische keuzes daarbinnen.

We nodigen al de kaderleden actief in de bedrijven en instellingen uit om deel te nemen aan één van de volgende bijeenkomsten:

 

Datum

Plaats

Locatie

19 mei

Utrecht

Kantoor Utrecht, Varrolaan 100, 3584 BW, Utrecht

27 mei

Rotterdam

Kantoor Rotterdam, Pegasusweg 200, 3067 KX, Rotterdam

28 mei

Deventer

Kantoor Deventer, Gotlandstraat 2a, 7418 AZ, Deventer

2 juni

Weert

Poort van Limburg, Werthaboulevard 1, 6001 HZ, Weert

3 juni

Groningen

Kantoor Groningen, Leonard Springerlaan 23, 9727 KB, Groningen

4 juni

Amsterdam

Kantoor Amsterdam, Radarweg 60, 1043 NT Amsterdam

 

De programmering  van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

  • 16.30-18.30 bijeenkomst met bestuurders
  • 18.30-19.30 gemeenschappelijke maaltijd (bestuurders en kaderleden die zich opgeven)
  • 19.30-21.30 bijeenkomst met kaderleden

We vragen je om je op te geven via het opgaveformulier dat je bereikt via deze link.

( of kopieer deze link in uw adresbalk https://nl.surveymonkey.com/s/bijeenkomstenavw-beleid )

Vanzelfsprekend zijn al de kaderleden actief in de bedrijven en instellingen welkom om hun bijdrage aan het te ontwikkelen beleid te geven. Kaderleden actief in het Ledenparlement, de bedrijven en instellingen nodigen we dan ook van harte uit. We vragen echter in het bijzonder aan kaderleden actief in onderhandelingsdelegaties en cao-commissies om aanwezig te zijn. Zij staan immers dagelijks voor de lastige opgave het centraal geformuleerde beleid over te brengen aan de leden in hun bedrijf of instelling, om vervolgens dat ook nog eens samen met de leden en de vakbondsbestuurder tot een mooie cao te maken. Geen gemakkelijke en in de praktijk soms weerbarstige taak. Jullie ervaringen vormen een belangrijke basis voor de arbeidsvoorwaardenagenda 2016. Dus kom en deel je ervaringen met je collega kaderleden en met ons, de leden van het Dagelijks Bestuur en de beleidsadviseurs.

Op veel tafels  is er sprake van zware onderhandelingen. Sterker nog een groot aantal cao’s lopen vast op de starre opstelling en verslechteringsvoorstellen van de werkgevers. Werkgevers die onder het motto van ‘moderniseren’ tal van verslechteringen proberen door te drukken. Werkgevers die komen met voorstellen om in overleg met de werknemers of de OR, maar in ieder geval zonder de bond, negatief willen afwijken van de cao. Werkgevers die verslechteringen doorvoeren in pensioenregelingen onder de dreiging anders geen cao af te sluiten. Werkgevers die maximale flexibiliteit wensen en geen enkele zeggenschap van werknemers over hun arbeidstijden. “Komen als de baas het wil en niet zeuren over de thuissituatie”, lijkt het nieuwe overigens zeer ouderwetse adagium van de werkgevers te zijn.  Over onze eigen agenda, koopkracht en echte banen, valt bijna niet te praten, met de werkgevers.

Die trend willen we keren met een verbindende agenda die voortkomt uit de sectorale ervaringen en inzet. Dat zal centraal staan in de arbeidsvoorwaardenagenda 2016. Geen lange lijst met eisen, maar een bondige strategische notitie die binnen de kaders van het meerjarenbeleid de focus voor het komende seizoen scherp neerzet en de ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen vanuit onze agenda duidt.

Regiobijeenkomsten
Dat is waarom we jullie willen uitnodigen voor een aantal bijeenkomsten op de regiokantoren, om met elkaar onze ervaringen van het huidige arbeidsvoorwaardenseizoen te delen en te analyseren hoe dit komt. Wat komen we in de praktijk tegen en leidt dit ertoe dat we het beleid, of het proces moeten aanpassen of andere accenten moeten leggen? Op basis daarvan kunnen we dan bespreken welke elementen in de agenda voor 2016 zouden moeten zitten. Op die manier kunnen we komen tot een arbeidsvoorwaardenagenda die ondersteunend is aan de inzet vanuit sectoren en tegelijkertijd ook onze inzet tussen sectoren verbindt.

Het vervolg
Op basis van de opbrengsten van deze bijeenkomsten zullen we een eerste concept evaluatie maken. Die zal eind juni in het ledenparlement besproken worden. Vanzelfsprekend sturen we die notitie ook naar de bezoekers van de komende regiobijeenkomsten. Dan kan je zien hoe er in het land gesproken is.

In het najaar kunnen we dan op basis van een concept met elkaar verder in overleg, in de vereniging en de werkorganisatie. Doel daarbij is om aan de hand van het concept sectoraccenten in de agenda aan te brengen en die te vertalen naar de sectorale werkplannen. Daarbij zal naast de wat vraag vooral ook de waar- en hoe- vraag aan de orde  zijn.

Hartelijke groet,

Mariëtte Patijn 
Coördinator Arbeidsvoorwaarden

Deel deze Activiteit