Bestuurslid lokaal FNV Gelderse Vallei

Vacature bestuurslid lokaal FNV Gelderse Vallei

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat 2 van onze huidige bestuursleden om gezondsheidsreden zijn vertrokken.

De gemeenten hebben steeds meer belangrijke taken gekregen in de afgelopen jaren zoals de Participatiewet en de WMO. Het FNV-netwerk wil het lokale politieke beleid nog meer gaan beïnvloeden. Onder Lokaal FNV Gelderse Vallei vallen de volgende gemeenten: Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen. Een werkgroep vergadert zo vaak als nodig is, c.a. 5 keer per jaar

De bestuursleden komen voort uit het lokale netwerk Gelderse Vallei. Het bestuur geeft leiding aan de taken en verantwoordelijkheden van het lokale netwerk en draagt zorg voor het functioneren daarvan. De zittingstermijn bedraagt 4 jaar en kan één maal verlengd worden met 4 jaar. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Indien er werkgroepen zijn dan worden die, naar voorkeur, verdeeld onder de bestuursleden

Het bestuur wordt bijgestaan door een FNV-bestuurder.

De kerntaken zijn:

  • Beïnvloeding lokaal beleid zowel op gemeentelijk als regionaal beleid;
  • Ondersteuning IBB (o.a. spreekuren, belastingen etc.) indien mogelijk;
  • Themabijeenkomsten: Maatschappelijke onderwerpen b.v. ontslag/pensioenen/participatie/ belastingen etc.;
  • Jubilarissenhuldiging voor alle FNV leden binnen de Gelderse Vallei.

FNV Lokaal heeft landelijk speerpunten waarin wij eveneens een bijdrage willen leveren. (Zie verder op in deze vacature.)

De trekkers/voorzitters van de verschillende werkgroepen hebben zitting in het bestuur. De werkgroepen houden zich bezig met het organiseren van themabijeenkomsten, lobbywerk, adviseren FNV-leden en huldigen van jubilarissen.

Heb je belangstelling, wordt dan actief bestuurslid. Wij vragen nadrukkelijk of ook jongeren en vrouwelijke leden ons bestuur en of onze werkgroepen willen komen versterken

Vind je het leuk om met een groep FNV vrijwilligers samen te werken. Pak dan je kans en doe actief mee met de grootste vakbond van Nederland

Voor meer informatie kunt u:

Deel deze vacature

Reageer op deze vacature

Reageer op deze vacature

Meer Vacatures Overzicht

Vacature secretaris lokaal FNV Gelderse Vallei

Vacature secretaris lokaal FNV Gelderse Vallei

Vacature secretaris lokaal FNV Gelderse Vallei
Wat doet de secretaris? De secretaris maakt deel uit van de werkgroep Lokaal FNV Gelderse Vallei. Naast de algemene bestuurswerkzaamheden bereidt hij of zij de bestuursvergaderingen voor, maakt de notulen op, houdt de voortgang van de actiepunten in de gaten en verzorgt de inkomende en uitgaande post. ...
Bekijk deze vacature
Vacature werkgroepslid lokaal FNV Gelderse Vallei

Vacature werkgroepslid lokaal FNV Gelderse Vallei

Vacature werkgroepslid lokaal FNV GV
Wij zijn op zoek naar nieuwe werkgroepleden omdat onze activiteiten toenemen en deze willen uitbreiden. De gemeenten hebben steeds meer belangrijke taken gekregen in de afgelopen jaren zoals de Participatiewet en de WMO. Het FNV-netwerk wil het lokale politieke beleid nog meer gaan beïnvloeden. Verschillende ...
Bekijk deze vacature
Vacature lobbyist lokaal FNV Gelderse Vallei

Vacature lobbyist lokaal FNV Gelderse Vallei

Vacature lobbyist lokaal FNV Gelderse Vallei
Heb jij goede contactuele eigenschappen?
Ben je geintereseerd in de lokale politiek?
Ben je een teamspeler? Dan zijn wij opzoek naar jou. In de gemeente politiek zijn lobbyisten een belangrijke spil, zij maken contacten met de lokale politici op hun eigen manier en krijgen zo een beeld van wat ...
Bekijk deze vacature
Consulent lokaal FNV Gelderse Vallei

Consulent lokaal FNV Gelderse Vallei

Consulent lokaal FNV Gelderse Vallei
Vind je het leuk om mensen te helpen bij het beantwoorden van vragen over werk en inkomen? Of ken je iemand in je omgeving die dit leuk vind? Lees dan verder om te weten wat een ledenserviceconsulent doet en hoe je FNV Consulent kunt worden. Vragen beantwoorden over werk en inkomen Als ledenserviceconsulent ...
Bekijk deze vacature