INFORMATIEBIJEENKOMST WAO EN WIA

03 feb 2018 - webredactie

INFORMATIEBIJEENKOMST WAO EN WIA

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST WAO EN WIA OP 19 FEBRUARI 2018Beste Leden,

Bent u (langdurig) ziek en heeft u behoefte aan informatie over de re-integratie bij ziekte en de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen), dan nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst hierover.

  • Datum:        Maandag 19 februari 2018
  • Aanvang:    19.00 uur en sluiting om ongeveer 21.00 uur
  • Locatie:       FNV spreekuurlocatie aan de Oostveenweg 96a,
                         7533 VW Enschede

Waarom een informatieavond:
Er is de afgelopen jaren nogal wat veranderd op het gebied van de sociale zekerheid en daarbinnen ook rond de wet- en regelgeving bij ziekte. De Wet Verbetering Poortwachter is een belangrijke wet. Hierin is een grotere verantwoordelijkheid gelegd bij de werkgever en de werknemer. De bedoeling van de wet is dat de werknemer niet alleen rechten, maar ook een aantal plichten heeft. De samenwerking tussen werkgever en werknemer lukt niet altijd. De regelgeving is ook niet voor iedereen gesneden koek. FNV krijgt op dit terrein veel vragen van leden.

Heeft u wel eens te maken gehad met het bovenstaande of denkt u dat u binnenkort met zoiets te maken gaat krijgen? Onze re-integratieconsulenten denken met u mee en bereiden u graag voor op het gesprek met uw werkgever inzake uw re-integratie.

Opgave voor de bijeenkomst graag vóór 15 februari bij Lokaal FNV telefoon 053 431 5056 (alleen tijdens spreekuren dinsdag 18.30 – 20.00 uur of donderdag 10.00- 12.00 uur)
of per email fnvlokaalenschede@outlook.com.


Met vriendelijke groet,

Lokaal FNV Enschede

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht