Gang naar rechter dichtbij

Gang naar rechter dichtbij

01 mrt 2018 - webmaster

Gang naar rechter dichtbij

FNV: Gemeente Emmen gang naar de rechter dichtbij.

De gemeente Emmen heeft twee weken de tijd om een nieuwe zorgindicatie af te geven aan cliënten die hierom hebben gevraagd omdat ze te weinig uren voor huishoudelijke hulp hebben gekregen. ‘Als de gemeente binnen 2 weken nog niet de nieuwe indicatie in orde heeft dan volgt er een dwangsom voor elke dag dat de gemeente te laat is’, zegt Maureen van der Pligt van FNV Zorg en Welzijn dat de cliënten bijstaat. Ook staat het ons dan vrij om over 2 weken naar de rechter te stappen.’

Dwangsom

De gemeente Emmen weigert tot nu toe om voor cliënten een nieuwe zorgindicatie af te geven als de cliënt daarom verzoekt. Volgens de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is de gemeente dat wel verplicht. De gemeente Emmen heeft nu twee weken de tijd en daarna begint de dwangsom te lopen voor elke dag dat de gemeente te laat is, met een maximum van 1200 euro per cliënt.

Geen geldige zorgindicatie

De gemeente Emmen geeft als reden voor het niet afgeven van een nieuwe indicatie dat de cliënten al een geldige indicatie hebben. Van der Pligt: “Dat bestrijden wij, want in een indicatie moet de gemeente duidelijk hebben aangegeven wat er precies gedaan moet worden in huis en ook hoe vaak dit moet gebeuren. Nu wordt dit door de zorgaanbieder bepaald. De gemeente Emmen vindt dat de cliënt zelf vervolgens maar moet onderhandelen met de aanbieder van de huishoudelijke verzorging over de hoeveelheid hulp die er geleverd wordt. Dit is niet conform de WMO wet. Daarom dringen wij aan op een nieuwe indicatie met daarin duidelijk omschreven wat er moet gebeuren in huis en hoe vaak zodat de cliënt weet waar hij recht op heeft.’

Zorgmedewerkers kunnen hun kwetsbare cliënten niet genoeg hulp bieden

Van der Pligt: ‘Het betreft een kwetsbare groep mensen, ze hebben zorg nodig. Dat hun rechten op deze manier worden geschonden, is schandalig. En niet alleen voor hen is dit zeer vervelend, maar ook voor hun thuiszorg medewerkers. Zij hebben niet alleen uren werk verloren, maar zien dat hun cliënten meer hulp nodig hebben. Maar door het beleid van de gemeente Emmen kunnen zij hun kwetsbare cliënten niet meer op de juiste manier bijstaan.’

Gemeenteraadsverkiezingen

Mascha, thuiszorgmedewerkster in Emmen: ‘Er zijn volgende maand gemeenteraadsverkiezingen. Ik vraag alle politieke partijen kleur te bekennen en uit te leggen wat ze vinden van dit beleid en of zij het zullen aanpassen.’

Zorgactiepunt FNV

Begin dit jaar startte FNV een zorgactiepunt in Emmen, waar iedereen terecht kan met zijn klachten, bezwaren en ideeën over de zorg in hun gemeente. Het zorgactiepunt helpt iedereen die onvoldoende huishoudelijke verzorging krijgt om bezwaar te maken hiertegen. Heeft u zelf huishoudelijke zorg of kent u iemand die met de zorg te maken heeft, stuur die collega’s, buren en familieleden dan door naar het zorgactiepunt in het vakbondshuis,

Bukakkers 12 in Emmen. Elke donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur is het spreekuur. Ook zijn wij bereikbaar per mail: emmen@fnvvoorzorg.nl en telefonisch: 06-46988112.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht