Bestuursverkiezing

Bestuursverkiezing

23 mei 2017 - Voorzitter

Bestuursverkiezing

BESTUURSVERKIEZINGEN LOKAAL FNV EMMEN-COEVORDEN

Op 30 januari 2017 heeft Lokaal FNV Emmen Coevorden een nieuwjaarsreceptie en ledenvergadering gehouden waar de leden kennis konden maken met hun kandidaat-bestuursleden voor een bestuursfunctie in Lokaal FNV Emmen Coevorden. Na het officiële gedeelte van de avond konden de aanwezigen genieten van een hapje en drankje. De verkiezingscommissie heeft na sluiting van de kandidaatstelling (20 november 2016) op 22 november 2016 vastgesteld dat zich 7 kandidaten hadden gemeld voor 11 bestuurszetels. Aangezien het aantal kandidaten minder is dan het aantal zetels was een stemming niet nodig. Op de verkiezingsavond d.d. 30 januari 2017 heeft bestuurder Freek Homan de kandidaten de mogelijkheid gegeven zich zelf aan de vergadering voor te stellen. Daarna heeft hij ze in functie benoemd. Om persoonlijke redenen hebben inmiddels 2 bestuursleden de heren Marcel Dillerop en Andries Lutke hun taak als bestuurslid neergelegd.

De bestuursleden van Lokaal FNV Emmen - Coevorden zijn:

Het nieuwe bestuur heeft de portefeuilles van het dagelijks bestuur d.d. 14 maart 2017 verdeeld en de definitieve status van het netwerk is aangevraagd bij het Algemeen Bestuur van de FNV en deze is inmiddels goedgekeurd. Dus Lokaal FNV Emmen-Coevorden is een feit. De avond ging na het officiële gedeelte verder als nieuwjaarsbijeenkomst. De leden konden kennismaken met de nieuwe bestuursleden onder het genot van een drankje en hapje.

Onderstaand de nieuwe bestuursleden:

undefined               undefined              undefined                 

Gert Klamer, voorzitter                 Bauke Duursma, secretaris           Piet Veringa, penningmeester                        

 

undefined               undefined

Derk Appeldorn, lid                        Gezienus Dol, lid

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht