Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

21 jan 2016 - webredactie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 zjn grote zorgtaken verschoven van het rijk naar de gemeenten. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van hun burgers die niet op eigen kracht, of met behulp van familie, buren of mantelzorgers, de eigen regie over hun leven kunnen behouden.

Gemeenten mochten zelf hun beleid vaststellen hoe ze deze burgers zouden gaan ondersteunen. Hierdoor zijn grote verschillen ontstaan in gemeentelijk beleid en krijgt de ene burger meer en/of ander hulp als de andere burger die in een andere gemeente woont.
De keuzes van de gemeenten werden vooral bepaald door de bezuinigingen. Het rijk verdeelde minder geld over de gemeenten voor dezelfde taken die voorheen centraal door het rijk werden geregeld.

Vooral de Huishoudelijke Hulp werd door veel gemeenten wegbezuinigd of als een algemene voorziening ingesteld.
Staatssecretaris van Rijn heeft in zijn brief van 1 december 2015 uitdrukkelijk bepaald dat dat niet mag. Tevens heeft staatssecretaris van Rijn een brief gestuurd naar de gemeenten over de toekomst van de langdurige zorg en ondersteuning op 4 december 2015.
de FNV heeft hierover een brief met bijlagen gestuurd naar alle noordelijke gemeenten en de brief is gericht aan raadsleden en college.

Om de FNV brief te lezen klik hier.
Om de eerste bijlage te lezen klik hier
Om de tweede bijlage te lezen klik hier

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht