Resultaat FNV enquete kwaliteit van de zorg in verpleeghuiszorg

Resultaat FNV enquete kwaliteit van de zorg in verpleeghuiszorg

19 nov 2015 - webredactie

Resultaat FNV enquete kwaliteit van de zorg in verpleeghuiszorg

80% van de verpleeg- en verzorgingshuisbewoners krijgt regelmatig te weinig zorg

Zie hieronder een link naar het AD bericht en het persbericht.

Precies een jaar geleden hield de FNV een enquête onder zorgmedewerkers over de kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Nu, een jaar later, heeft de FNV dezelfde enquête nog eens herhaald. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de zorg, ondanks verbeterplannen van het Kabinet, er slechter voor staat dan vorig jaar. Zorgmedewerkers georganiseerd in FNV voeren al geruime tijd actie voor betere zorg en tegen verdere bezuinigingen.

De vragenlijst is door ongeveer 3700 zorgverleners, werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis, ingevuld. Hieruit blijkt dit jaar dat bijna 80% van de bewoners regelmatig (dagelijks of wekelijks) niet de zorg krijgt die ze zouden moeten ontvangen conform het ‘zorgplan’. In dit zorgplan staat hoeveel zorg de bewoner zou moeten krijgen en het plan wordt, vaak samen met familie, opgesteld door de zorginstelling.

Bleek in 2014 dat 1 op de 3 zorgmedewerkers dagelijks te maken had met te weinig personeel op de werkvloer, in 2015 geeft maar liefst 1 op de 2 zorgmedewerkers dit aan. Gaf vorig jaar 50% van de medewerkers aan onvoldoende tijd te hebben voor de bewoners, inmiddels stelt 60% van het zorgpersoneel te weinig tijd te hebben. Ook het aantal zorgverleners dat aangeeft dat bewoners meer dan een uur zonder professioneel toezicht zitten, is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Zo’n 60% van het personeel stelt dat het weleens voorkomt dat ouderen langer dan een uur zonder professioneel toezicht zitten, terwijl dit wel nodig is. Daarnaast stelt een dikke 40% van het personeel dat er hierdoor dagelijks of wekelijks incidenten plaatsvinden op de werkvloer.

Vorig jaar gaf 70% van het zorgpersoneel aan dat fouten bij het verstrekken van medicatie (door de hoge werkdruk) weleens voor kwamen. Dit jaar geeft maar liefst 80% van de medewerkers aan dat dit weleens gebeurd. Het aantal ouderen dat volgens het personeel weleens te maken heeft met uitdroging en ondervoeding is het afgelopen jaar gestegen van 30% naar 40%.

De gemiddelde ‘zorgzwaarte’ van de bewoners in het verpleeg- en verzorgingshuis is volgens 89% van het personeel toegenomen. Maar de zwaardere zorgvraag moeten zorgmedewerkers leveren met minder personeel. Bijna de helft van de zorgmedewerkers geeft aan dat ze afgelopen jaar te maken hebben gehad met collega’s die werden ontslagen. Maar liefst 94% van het zorgpersoneel geeft aan ook geen goede zorg meer te kunnen leveren als er nog verder wordt bezuinigd op de zorg.

Vandaag is het een jaar geleden dat meneer Ben Oude Nijhuis overleed. Hij trok ruim een jaar geleden in het Algemeen Dagblad en Pauw aan de bel over de slechte zorg die zijn vrouw kreeg. Ben Oude Nijhuis was op 8 november vorig jaar, enkele dagen voor zijn dood, aanwezig op een actie met 3000 zorgmedewerkers in Den Haag. Naast een minutenlange staande ovatie, ontving Ben Oude Nijhuis ook een gouden Strijd voor Zorg speld, voor zijn bijzondere inzet voor een goede zorg in Nederland. Deze strijd zetten de zorgverleners ook dit jaar voort.

Twee maanden geleden demonstreerden ruim 15.000 mensen in Amsterdam voor een betere zorg. Inmiddels hebben al 850.000 bezorgde Nederlanders hun handtekening onder de Volkspetitie Red de Zorg gezet. De FNV is hierover in gesprek met staatssecretaris van Rijn. Deze gesprekken verlopen moeizaam, terwijl steeds duidelijker wordt dat de bezuinigingen zijn doorgeslagen en de menselijke maat in de zorg terug moet. Niet voor niets hebben afgelopen week 250 gemeenten aangegeven dat ze grote problemen hebben om de nieuwe taken uit te voeren. Terwijl de verzorgingshuizen sluiten, en ouderen langer thuis blijven wonen, bezuinigt het Kabinet ook enorm op de zorg thuis.

Met vriendelijke groet,

Rob Marijnissen

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht