Eerste landelijke bijeenkomst lokale netwerken

Van 2 november 2015 14:34 tot 1 februari 2016 14:34

Eerste landelijke bijeenkomst lokale netwerken

Katja Ünlütürk, Manager Afdeling Lokaal en Regionaal vakbondswerk FNV, was benieuwd hoe het met het opbouwen van de nieuwe lokale netwerken gaat en wat onze ervaringen zijn met samenwerken en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Ook was ze benieuwd of het al lukt om er nieuwe actieve leden bij te krijgen. En ze vroeg zich af of wij ook benieuwd waren naar de ervaringen van elkaar en naar goede voorbeelden van succesvolle initiatieven.

En natuurlijk wilde ze heel graag met ons spreken over de uitdagingen voor 2016, het opstellen van de nieuwe werkplannen voor volgend jaar en het organiseren van bestuursverkiezingen.

Kortom: Het was een dag om te informeren, vragen te stellen, uit te uitwisselen en te inspireren. Dit hebben we deels plenair, deels per regio gedaan.
Voor deze bijeenkomst waren ook de leden van de Commissie Lokaal van het Ledenparlement uitgenodigd om wederzijds kennis te maken.

Ruud Kuin opende de bijeenkomst met een toespraak over de stand van zaken van het ambtenaren pensioen. Daarna gaf Katja uitleg over de structuur van de nieuwe netwerken Lokaal en hoe de verhouding tussen de sectoren en Lokaal was. Dat riep veel vragen op. Teveel om in de korte introductie allemaal te kunnen beantwoorden, maar de essentie is dat de netwerken Lokaal en de sectoren elkaar gaan versterken waar het nodig is. Lokaal heeft als prioriteit de beleidsbeïnvloeding naar de gemeenten toe en het is de bedoeling om de sectoren hierin te betrekken op onderwerpen die voor hun ook van belang zijn en visa versa.

Tevens was een hot item de gebiedsindeling. Dit geeft nogal wat onduidelijkheden, omdat gemeenten samenwerken op bepaalde gebieden, er provinciegrenzen zijn en iedere Lokaal netwerk een beperkt aantal actieve (kader)leden heeft. Een duidelijk antwoord is op dit vraagstuk dan ook niet gegeven. Het netwerk is een groeimodel en ieder Lokaal netwerk moet voor zichzelf kijken wat te behappen is en hoe ze verder kunnen groeien.

Omdat de tijd te beperkt was om alle ervaringen, vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden en/of op te reageren, is er afgesproken begin 2016 een vervolg bijeenkomst te houden per regio.

Verder zijn er werkplannen en budgetfolders ter beschikking gesteld, zodat nog eens rustig kan worden nagelezen hoe het een en ander werkt en ingevuld moet worden.
Het netwerk Lokaal FNV Emmen Coevorden heeft de aspirant status aangevraagd en wacht op bevestiging. Als de werkplannen en budgetaanvraag goedgekeurd zijn, wordt de aspirant status defintief omgezet. De dan nog bestaande afdelingen van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw houden dan op te bestaan voor zo ver ze zich bij Lokaal hebben aangesloten. Hun overgangsrecht vervalt dan.

Deel deze Activiteit