Hét verkiezingsdebat over het sociale domein van de gemeente Eindhoven!

Hét verkiezingsdebat over het sociale domein van de gemeente Eindhoven!

10 mrt 2018 - Ria Hillhorst

Hét verkiezingsdebat over het sociale domein van de gemeente Eindhoven!

 

Op 5 maart jl. was het dan zover!
Tien politieke partijen werden door Lokaal FNV Regio Eindhoven en de Kempen uitgedaagd Kleur te bekennen! Welk beleid en welke concrete acties willen zij de komende vier jaar ondernemen om de stad Eindhoven socialer te maken?

Het debat ging over twee onderwerpen: de Participatie wet en de WMO. Beide thema’s hadden ieder twee stellingen. Vanwege het grote aantal deelnemende politieke partijen kregen vijf partijen de gelegenheid om het debat te voeren over één van deze twee onderwerpen.

Participatie: (PvdA/CDA/Groen Links/Lijst Pim Fortuyn/Christen Unie).
Stellingen:

  • Werk moet lonen. Daarom verdient ook iemand in de bijstand een echte, duurzame baan om van te leven.
  • De Brainport moet voorloper zijn in het realiseren van beschutte werkplekken en garantiebanen

WMO (BBL/SP/D66/VVD/Ouderen Appél Eindhoven).
Stellingen:

  • Zorg bezien vanuit de WMO is een basisrecht in onze samenleving. Maatwerk voor de cliënt moet uitgangspunt zijn, budget is volgend. 
  • De huishoudelijke hulpen moeten in vaste dienst komen bij een lokale partij (waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt) en waarmee de gemeente een langdurig contract afsluit.

De zaal (Evoluon) was afgeladen vol…110 mensen, een fantastische opkomst!

Het debat vond plaats onder leiding van de journalist Hans Horsten en de ‘commentator’ André van Gils.

undefinedDebat Participatie: Hier ging de discussie vooral over de vraag of er een tegenprestatie gevraagd mag worden of niet. PvdA, Groen Links en de Christen Unie vinden overduidelijk van niet. Zij gaven aan dat iedereen recht heeft op betaalde arbeid en dat er geen verkapt ‘productie werk’ mag plaatsvinden, zonder dat daar een fatsoenlijke betaling tegenover staat.’ Het CDA en de Lijst Pim Fortuyn vinden dat er voor een uitkering ‘iets’ tegenover mag staan: mensen mogen ‘gestimuleerd/gedwongen’ worden tot arbeid. Bij de gemeente Eindoven kan hiervoor een periode van 24 maanden gelden…..‘werken met behoud van uitkering.’ Deze periode vonden alle partijen echt veel te lang, men deed geen uitspraken wat dan een acceptabele periode zou zijn….

Ook kwam duidelijk aan de orde dat het niet kan dat er bij een Sociale Werkvoorziening mensen met verschillen arbeidscontracten werken, dan krijg je ‘A- werknemers’ en ‘B- werknemers’. Hier moet nog veel aan worden gedaan!

Deal: En er werd een mooie ‘deal’ gesloten: als Groen Links en de Christen Unie in de Gemeenteraad worden gekozen, dan gaan zij samen een motie indienen bij de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) om te komen tot een Participatie CAO, waarvan acte!

En…de kracht van de regio Brainport moet veel meer ingezet worden om mensen met minder kansen op de (reguliere) arbeidsmarkt een betaalde en goede arbeidsplaats te bieden!

undefinedDebat WMO: Alle partijen waren het er over eens dat Zorg een basis voorziening moet zijn en dat geld niet leidend mag zijn, zowel niet in het nadeel van de cliënt als van de werknemer. De praktijk laat echter iets heel anders zien…… De vraag was natuurlijk waar het geld vandaan moet komen, zeker gezien het feit dat de gemeente een jaarlijks tekort heeft van € 40 miljoen. En hierover waren de partijen duidelijk verdeeld: SP, BBL en Ouderen Appél Eindhoven stellen de kwaliteit van Zorg centraal en willen dat er ook buiten het Sociaal Domein gezocht wordt naar financiële middelen. De VVD en D’66 vinden dat er binnen het budget van het Sociaal Domein naar de oplossing van het tekort van de middelen gezocht moet worden….

Stemmen op 21 maart

Als Lokaal FNV Regio Eindhoven en De Kempen hebben we dit debat georganiseerd, omdat we hiermee hopen dat we voor de inwoners van Eindhoven mensen van informatie hebben kunnen voorzien over deze twee onderwerpen én….dat u nu nog beter uw stem kunt uitbrengen.

Want dát u gaat stemmen op 21 maart…, ja dat mag geen twijfel zijn!

undefined

Vervolg

Wij houden de vinger aan de pols door na 21 maart weer input te leveren bij de coalitie onderhandelingen. En zodra de nieuwe gemeenteraad bekend is gaan we het natuurlijk goed volgen, de politiek aanspreken op hun beloftes en ook zelf actief hen van ideeën, etc. voorzien.

Belangstelling

Mocht u belangstelling hebben om actief te zijn voor de FNV, op welke manier dan ook, dan kunt u altijd contact opnemen met lokaal.eindhoven@vereniging.fnv.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht