Opening FNV Vakbondshuis Eindhoven op 16 december 2017

Opening FNV Vakbondshuis Eindhoven op 16 december 2017

08 dec 2017 - Inge Manders, Regiomedewerker Vakbondshuizen ZuidOost

Opening FNV Vakbondshuis Eindhoven op 16 december 2017

Op 16 december 2017 om 14.00 uur wordt het vernieuwde vakbondshuis van FNV aan de Dr. Cuyperslaan 47 feestelijk geopend door Staf Depla en Coen van der Veer

FNV opent nieuw vakbondshuis in Eindhoven
Coen van der Veer, penningmeester FNV opent samen met Staf Depla, wethouder van Werk, Economie en Beroepsonderwijs op  zaterdag 16 december het vernieuwde vakbondshuis van de FNV.   

Ontmoetings- en werkplek
De nieuwe vakbondshuizen zijn ontmoetings- en werkplekken voor werknemers en vakbondsleden van FNV.  Werkenden, ouderen, uitkeringsgerechtigden kunnen er terecht met vragen over werk, inkomen en sociale zekerheid en de nieuwste dienstverlening ‘Werken aan werk’. Ook cursussen, het volgen en beïnvloeden van de lokale politiek en themabijeenkomsten over actuele onderwerpen worden er georganiseerd. 

Vakbondsmarkt en Afrika-expeditie leerlingen St. Joriscollege
Op 16 december kun je het nieuwe Vakbondshuis bekijken, er is een interessante demonstratie van een oud en een nieuw ambacht en er is een ‘markt’ waar gepresenteerd wat er te halen is in het Vakbondshuis. Er is een groepje leerlingen van het St. Joriscollege dat in februari een ontwikkelingshulp-expeditie naar Afrika maakt. Zij helpen die middag en presenteren hun project en verkopen zelfgemaakte producten. Dit alles ter sponsoring van hun project. De hele middag is er tijd en ruimte voor een gesprek en staat er een hapje en een drankje klaar.

Werken aan Werk
Werken aan werk is de nieuwe dienstverlening voor leden en niet-leden van FNV. Mensen die met ontslag worden bedreigd, het contract niet verlengd of recent zijn ontslagen (maximaal 6 maanden in de WW) én wonen of werken in de regio Eindhoven of Helmond worden ondersteund in de zoektocht naar ander werk. Met een begeleider wordt een persoonlijk plan gemaakt bekeken welke workshops te volgen. Met als doel zo snel mogelijk een nieuwe passende baan te vinden.

Sterk in de regio
De vakbondshuizen vloeien voort uit de vernieuwing van de FNV. FNV wil dichtbij de leden zijn. Dat kan als ze zichtbaar en aanwezig zijn in heel Nederland. Ook op andere vlakken wordt de regio steeds belangrijker:  de landelijke overheid verschuift steeds meer taken naar de gemeenten en dat gaat gepaard met bezuinigingen en decentralisatie van verantwoordelijkheden. Vakbondshuizen zijn ook actiecentra als het nodig is; denk aan acties in de thuiszorg, sociale werkplaatsen en jeugdzorg.

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Dorothea van Elk schreef op 16-03-2018

Het vakbondshuis zit nu op de dr. Cuyperslaan.