Presentatie en Debat Lokale Monitor FNV 2016

Presentatie en Debat Lokale Monitor FNV 2016

08 dec 2016 - Riny Snoeren en Ria Hillhorst

Presentatie en Debat Lokale Monitor FNV 2016

Op donderdag 1 december hebben we als Lokaal FNV Eindhoven een zeer geslaagde bijeenkomst gehad over de resultaten van de Lokale Monitor FNV: een vergelijkend onderzoek onder Nederlandse gemeenten op het gebied van Werk & Inkomen.

De gemeente Eindhoven kwam in deze monitor, waaraan 144 gemeenten hebben deelgenomen, niet zo goed uit de verf en dat maakte het debat des te aantrekkelijker.

Namens de FNV werkgroep Lokaal Sociaal Beleid gaf Christ Koppelmans de aftrap. Hij presenteerde de monitor en vertelde daarbij de resultaten van het beleid van de gemeente Eindhoven t.a.v. Beschut Werk, Toets op Verdringing, Tegenprestatie, Wachttijden alvorens je een uitkering krijgt, Individuele Inkomenstoeslag en Cliëntondersteuning.

Vervolgens overhandigde de voorzitter van FNV netwerk Regio Eindhoven, Johan van de Pol, aan wethouder Staf Depla het rapport. De gespreksleider, André van Gils, interviewde met bezieling de wethouder en ging op hiervoor genoemd zaken dieper in.

undefined
In de pauze werden onder de aanwezigen (55 mensen!) vragen geïnventariseerd die daarna aan de wethouder en het panel werden voorgelegd. Aan het panel namen deel, Ergon, (Rob den Teuling), oppositie partij CDA, (Christo Meijs), coalitie partij Groen Links (Saskia Lammers), WIJ Eindhoven (Jeanny van den Berg) en de Cliëntenraad (Cis van der Vleuten).

undefined

Een mooi debat en op drie van de onderwerpen gaat Lokaal FNV Regio Eindhoven verder in gesprek met de wethouder. Dit betreft de onderdelen op het Toetsen van Verdringing, over de duur van de Individuele Inkomenstoeslag én dat werken meer is dan geld verdienen.

Johan van de Pol sloot met een tevreden gevoel de avond af en bedankte alle deelnemers en het publiek voor ieders zeer constructieve bijdrage.
Kortom, FNV lokaal Regio Eindhoven staat op de kaart!

undefined

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht